ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

สวัสดีครับ กลับมาอีกครั้งกับสภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลาในเดือนพฤษภาคม 2564 หลังจากเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทีมงานต้องงดการออกสำรวจเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ “ไวรัสโควิด19” และมาในเดือนนี้ทีมงานได้มีโอกาสทำหน้าที่อีกครั้ง กับการออกสำรวจสภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เพื่อนำมาบอกเล่าถึงชนิดและปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเรา สำหรับเดือนนี้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ต่อวันมีชนิดไหนกันบ้างเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยครับ

โซนทะเลน้อย   ปลานิลดำ 95 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 85 กก. ปลาตะเพียนขาว 79 กก. ปลาสลาด 72 กก. ปลากระสูบขีด 65 กก. ปลาช่อน 41 กก. ปลาชะโด 27 กก. ปลาสลิด 10 กก. ปลาดุกอุย 10 กก. ปลากดเหลือง 3.5 กก.(ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง    ปลานิลดำ 2,760 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 345 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 75 กก. ปลามะลิ 30 กก. ปลาดุกทะเล 26 กก. ปลากระสูบขีด 26 กก. ปลาจิ้มฟันจระเข้ 25 กก. ปลาช่อน 23 กก. ปลากระทุงเหวปากแดง 17 กก. ปลาสลาด 15 กก. ปลากดคันหลาว 14 กก. กุ้งก้ามกราม 13.5 กก. ปลากระแห 5 กก. ปลากดเหลือง 5 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

คูขุดปากพะยูนและเกาะใหญ่โซนทะเลสาบตอนใน    ปลานิลดำ 2,565 กก. กุ้งหัวมัน 720 กก. กุ้งกะต่อม 405 กก. ปลาดุกทะเล 344 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 200 กก. ปลาช่อน 77 กก. ปลากระสูบขีด 71 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 63 กก. ปลาแป้นเล็ก 57 กก. ปลากระทุงเหวปากแดง 55 กก. ปลาโคบ 50 กก. ปลาจิ้มฟันจระเข้ 33 กก. กุ้งกุลาดำ 26 กก. ปลากดขี้ลิง 25 กก. ปลากระบอกดำ 22 กก. กุ้งก้ามกราม 20 กก. ปลาแมว 18 กก. ปลาตะกรับ 13 กก. ปูดำ 12 กก. ปลากระแห 8 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

โซนทะเลสาบตอนนอก    กุ้งตะกาดขาว 2,005 กก. กุ้งตะกาด 730 กก. กุ้งหัวมัน 230 กก. กุ้งขาว 164 กก. กุ้งแชบ๊วย 139 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 110 กก. ปลาดุกทะเล 89 กก. ปลากดขี้ลิง 85 กก. ปูม้า 79 กก. กั้งตั๊กแตนสันแดง 50 กก. ปลากระบอกดำ 44 กก. ปลานิลดำ 40 กก. ปูดำ 31 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 20 กก. ปลากระเบน 12 กก. ปลาตะกรับ 9 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

ปริมาณสัตว์น้ำในเดือนนี้มีบางชนิดเพิ่มขึ้นบางชนิดลดลงขึ้นอยู่กับฤดูกาลและความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลา “เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันรักษ์ทะเลสาบสงขลาด้วยการจับสัตว์น้ำแต่เพียงพอและพอดี ไม่ใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายในการจับสัตว์น้ำเพื่อความยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานกันนะครับ”  ด้วยความห่วงใย

 

อำรัน บังกูสัน...รายงาน