อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งกะลาสี)ตามที่มีการประกาศ ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2559 เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่วกะลาสี ของสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สำนักงานวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง) นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลืิอกสรร ดังนี้

รายละเอียดเอกสารแนบ ==> คลิ๊ก