ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

แปรรูปกุ้งกะต่อม อีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวเลสาบ โดย บุญยา คงคาลิหมีนไม่ว่าใครจะเลือกทำอาชีพอะไร ก็ล้วนแล้วแต่สร้างรายได้เพื่อมาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ทั้งนั้น แต่อาชีพเสริมนี่ซิ... บางคนยังหาไม่ได้เลยว่าจะเสริมด้วยอาชีพอะไร ส่วนใครที่หาได้แล้วก็ดีไปจะได้เพิ่มพูนรายได้ในส่วนของการเลี้ยงชีพต่อไป ดั่งชาวเลสาบบางครอบครัวเขาก็มีอาชีพเสริมด้วยเหมือนกันนะ ก็แปรรูปกุ้งกะต่อมงัย...?

กุ้ง กะต่อมรูปร่างจะคล้ายคลึงกับกุ้งก้ามกรามแต่มีขนาดเล็กกว่า หัวค่อนข้างโต ลำตัวเรียงเล็ก นัยต์ตามีสีดำ ครีบแหลมหยักแป็นพันเลื่อย ขาเดินคู่ที่สองมีขนาดใหญ่ และยาวกว่าขนาดเดินคู่อื่น ๆ ส่วนปลายก้ามหนีบ กุ้งกะต่อมจะอาศัยตามชายฝั่งทะเลในที่ตื้นโคลน โดยเฉพาะตามรากของต้นแสม ต้นโกงกาง ใต้ดอกหญ้าทะเลหรือเศษสิ่งของต่าง ๆ ในเวลาน้ำแห้ง กุ้งกะต่อมจะกินตัวอ่อนของแมลงน้ำเป็นอาหาร ขนาดความยาวกุ้งประมาณ 5 – 6 ซ.ม. จะพบมากในเดือนตุลาคม – ธันวาคม เพราะเป็นช่วงน้ำหลาก และยังพบอีกบ้างช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ แต่ไม่เยอะเท่าช่วงน้ำหลาก...

แปรรูปกุ้งกะต่อม อีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวเลสาบ โดย บุญยา คงคาลิหมีน

ที่มา http://www.siamfishing.com/

การจับหล่ะ ชาวบ้านเขาทำกันอย่างไร ก็ใช่ไซขนาดเล็ก หรือแหนดซึ่งแหนดลักษณะการใช้คือจะใช้รุนในช่วงเช้า ส่วนไซจะวางช่วงเย็นเวลาประมาณ 16:00 น. - 18:00 น. และเก็บในช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งเวลาประมาณ 05:00 น. – 08:00 น. ซึ่งการทำประมงด้วยไซนั้น จะใช้อาหารปลากดุกเป็นตัวล่อ ชาวประมงที่ทำประมงด้วยไซนั้นแต่ละคนจะมีไซไม่ต่ำกว่า 200 ลูก ซึ่งจะได้กุ้งกะต่อมประมาณวันละ 8 – 10 กก.

แปรรูปกุ้งกะต่อม อีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวเลสาบ โดย บุญยา คงคาลิหมีน   แปรรูปกุ้งกะต่อม อีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวเลสาบ โดย บุญยา คงคาลิหมีน

ที่มา http://www.biogang.net/                               ที่มา http://th.aliexpress.com/

คราวนี้เมื่อได้กุ้งกะต่อมมาแล้วจะทำยังไงต่อดีหล่ะ ก็นำไปแปรรูปน่ะซิ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

  1. กุ้ง ต้มหวาน การแปรรูปเป็นกุ้งต้มหวานนี้จะได้ราคาดีมาก เพราะว่ากุ้งกะต่อมราคากิโลละ 35 บาท แต่เมื่อนำมาแปรรูปเป็นกุ้งต้มหวานแล้วราคาประมาณ 65 บาทต่อกิโล และเมื่อเทียบกันแล้วกุ้งกะต่อมสด 1 กิโล จะได้กุ้งกต้มหวาน 1 กิโล (กุ้งกะต่อม 10 กิโล ใช้น้ำตาล 5 กิโล) เพราะน้ำตาลจะไปช่วยเพิ่มน้ำหนักกุ้งต้มหวานไม่ได้ขาดหายไป
  2. กุ้ง ส้ม การแปรรูปกุ้งส้มก็ได้ราคาดีเหมือนกันประมาณกิโลละ 45 บาท แต่มีข้อเสียคือต้องใช้เวลาในการหมักจะกระทำโดยใช้กุ้งสด 10 กิโล หมักไว้ในโอ่งโดยใช้น้ำตาลและเกลือผสมเข้าด้วยกันหมักไว้ประมาณ 4 - 5 วัน จากนั้นก็สลับล่างขึ้นบน ประมาณ 2 – 3 วัน ก็นำไปจำหน่ายได้เลย (กุ้งสด 10 กิโล : น้ำตาล 4 กิโล : เหลือ 0.5 กิโล) การแปรรูปลักษณะนี้จะพบโดยทั่วไป เช่นแถวเกาะใหญ่ ลำปำ เป็นต้น

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวบ้านแถบเลสาบใครที่มี อาชีพเสริมอย่างอื่นทำอยู่แล้วถ้าหากสนใจในเรื่องการแปรรูปกุ้งกะต่อมอีกละ ก้อ ติดต่อมาถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางหีด คลองเล็บ 126 ม.10 ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง และก็ขอขอบคุณ นางหีด คลองเล็บ ด้วยในการให้ข้อมูลครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ....