ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

สิ่งรอบรู้ เมื่อฤดูเปลี่ยน กับการเลี้ยงกุ้ง โดย นางสาวรสรินทร์ สุวรรณชาตรีการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน เช่น คุณภาพน้ำ การเตรียมบ่อ พันธุ์กุ้ง และการจัดการทั่วไป แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กัน ก็คือเรื่องของฤดูกาลแต่ละฤดูกาล การเลี้ยงกุ้งย่อมมีความแตกต่างกันไป

โดยเฉพาะฤดูแล้งกับฤดูฝน

“ฤดูแล้ง” ที่เพิ่งผ่านไป คงเป็นช่วงฤดูที่คนเลี้ยงกุ้ง คงจะประสบกับปัญหาเรื่องความเค็มของน้ำในบ่อเลี้ยงสูงขึ้น ความเค็มของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จะส่งผลต่อความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆ ในน้ำ ทำให้กุ้งต้องนำพลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากการ
กินอาหารมาใช้ในการปรับตัว เพื่อรักษาสมดุลในร่างกายเป็นส่วนใหญ่ จึงเหลือไว้เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตได้น้อยลง อุณหภูมิที่ค่อนข้างจะแปรปรวนผิดปกติ แทบจะทุกพื้นที่ที่เลี้ยงกุ้ง

ปัญหาที่ตามมาอีกอย่างในช่วงนี้ คือ ปัญหากุ้งลอกคราบ กุ้งที่อยู่ในระยะก่อนลอกคราบนั้นต้องทำการดึงน้ำเข้าสู่ร่างกายเพื่อทำให้ เปลือกเดิมมีการขยายตัวเพื่อช่วยในการลอกคราบ แต่ในสภาวะที่ความเค็มน้ำในบ่อสูงขึ้น กุ้งจะสูญเสียน้ำตลอดเวลา
จนในบางครั้งเราจะสังเกตเห็นว่ามีกุ้งตายคาคราบหรือลอกคราบไม่ออก ปัญหาของเสียในบ่อ และการเกิดโรคต่างๆที่ทำความเสียหายให้กับกุ้งในบ่ออย่างมาก บางพื้นที่ที่ไม่ประสบกับปัญหาที่รุนแรง อาจจะพบกับปัญหากุ้งโตช้า กุ้งเหงือกดำ หรือกล้ามเนื้อขุ่น

สิ่งรอบรู้ เมื่อฤดูเปลี่ยน กับการเลี้ยงกุ้ง โดย นางสาวรสรินทร์ สุวรรณชาตรี

ที่มา http://www.shrimpcenter.com/shrimp00194.html

แต่เมื่อเข้าสู่ “ฤดูฝน” คนเลี้ยงกุ้งสามารถเลี้ยงกุ้งได้ง่ายกว่าฤดูแล้ง หรือฤดูหนาวแต่ก็ประมาทไม่ได้ เพราะการเลี้ยงกุ้งในช่วงฤดูฝนก็มักจะพบปัญหามากมายเช่นกัน การเลี้ยงกุ้งในช่วงฤดูฝนเราควรมีการวางแผนการเลี้ยง และมีการป้องกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เช่น เป็นช่วงที่กุ้งในบ่อมีการปรับตัวจากความเค็มสูง ที่เกิดในช่วงฤดูแล้ง ลงมาที่ความเค็มต่ำ ในช่วงฤดูฝน หากฝนตกนานๆ ปริมาณน้ำฝนจะมีผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้ง ดังนี้

คุณภาพน้ำในบ่อไม่ดี เนื่องจากปริมาณของเสีย เช่น ปริมาณแอมโมเนีย และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำ ดังนั้นปริมาณออกซิเจนที่เกิดขึ้นในบ่อ ได้มาจากเครื่องให้อากาศเพียงอย่างเดียว ไม่เพียง

แต่เท่านั้น กระบวนย่อยสลายสารอินทรีย์ของแบคทีเรียทำได้ น้อยลง ทำให้เกิดการสะสมของแอมโมเนีย และไนไตรท์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพกุ้งในเวลาต่อมา

สีน้ำล้ม หรือแพลงก์ตอนตายพร้อมกันครั้งละมากๆ และมักจะพบว่าสีเหงือกของกุ้งจะสีเข้มขึ้น เกิดขึ้นเนื่องจากตะกอน หรือซากแพลงก์ตอนเข้าไปอุดตันเหงือก กุ้งที่อ่อนแอบางส่วนจะเริ่มเกาะตามขอบบ่อ

กุ้งกินอาหารลดลง เนื่องจากอุณหภูมิน้ำต่ำ

กุ้งเป็นโรคได้ง่าย เพราะเมื่อฝนตก และอุณหภูมิน้ำลงต่ำลง ไวรัสหลายชนิดจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะโรคตัวแดงดวงขาว

และมีแนวทางการแก้ไข ดังนี้

    ปล่อยลุกกุ้งลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นน้อยกว่าที่ผ่านมา

    เพิ่มจำนวนเครื่องตีน้ำให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ให้มีอย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของกุ้ง

    ควรเสริมแร่ธาตุในน้ำอย่างสม่ำเสมอมากกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงก่อนที่กุ้งจะลอกคราบ และช่วงที่ฝนตกหนัก เพื่อเสริมสร้างแร่ธาตุที่สำคัญในน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สำหรับการเจริญเติบโต
    ใช้จุลินทรีย์กลุ่ม Bacillus sp. ช่วยลดสารอินทรีย์และพวกของเสีย

    ควรเติมวัสดุปูน เพื่อควบคุม pH ของน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากน้ำฝนมีค่า pH ต่ำ

สิ่งรอบรู้ เมื่อฤดูเปลี่ยน กับการเลี้ยงกุ้ง โดย นางสาวรสรินทร์ สุวรรณชาตรี

ที่มา  http://www.rakbankerd.com/agriculture/list.php?category_id=23&section_id=218

หากคนเลี้ยงกุ้งจะทำการเลี้ยงกุ้งในรอบต่อไป เราจะต้องประเมินสถานการณ์การเลี้ยงว่าในรอบการเลี้ยงต่อไปว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง โดยดูจากข้อมูลที่ผ่านมาในรอบปีก่อนและคาดหวังว่าปริมาณน้ำฝนจะมากกว่าปีก่อนด้วยเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และได้หาวิธีการป้องกันไว้ล่วงหน้า ถึงแม้การเลี้ยงกุ้งในปัจจุบันจะประสบปัญหามากมาย แต่การที่จะประสบความสำเร็จในกาเลี้ยงกุ้งนั้น ก็ใช่ว่าจะยาก และเป็นไปไม่ได้ หากการเลี้ยงกุ้งในแต่ละรอบ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และมีวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้อง ขอให้กำลังใจสำหรับคลเยงกุ้งทุกๆท่านนะคะ

อ้างอิง

http://www.shrimpcenter.com/shrimp00176.html

https://www.youtube.com/watch?v=vTZ-EHBGYZk