อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะ ! การเลี้ยงปลาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งท่านคงอ่านเรื่องการเลี้ยงปลาไหลไปแล้วในฉบับก่อน  โดยคราวนี้ผมก็ขอแนะนำท่านที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เพื่อที่จะนำมาบริโภค  และเพื่อหารายได้เสริมเข้าครอบครัว 

เมื่อเอ่ย...ถึงการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ต่างคนก็ดิ้นรนที่จะประกอบอาชีพที่สุจริต  และมีรายได้เป็นกอบเป็นกำซึ่งขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลว่าถนัดในด้านใดแต่มีบุคคลบางส่วนที่ชอบด้านการเกษตร โดยเฉพาะในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อที่จะนำมาประกอบอาชีพหารายได้เข้าครอบครัวมีสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน พบ กันอีกครั้งนะครับ ผมจะนำท่านไปรู้จักกับปลาแปลกที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบสงขลา ซึ่งปลาชนิดนี้มีรูปร่างหน้าตาแปลกไปกว่าปลาชนิดอื่น หากท่านพบเห็นหน้าตาของมันว่ามันดู น่าเกลียด น่ากลัว ไม่น่ารัก เหมือนปลาชนิดอื่นๆ ที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามทั่วไป แต่ความที่มีรูปร่างหน้าตาอันน่าเกลียด น่ากลัว ของมันนี้ ยังมีคนนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นปลาสวยงามอีกด้วย และราคาของมันก็แพงไม่ใช่ย่อยนะครับ

     การเลี้ยงปลาเป็นอาชีพคู่กันกับการเกษตร เพราะปลาเป็นอาหารคู่กันกับข้าว ประเทศเพื่อนบ้านที่ทำการเพาะปลูก เช่น ประเทศในแถบอินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ต่างก็เลี้ยงปลาได้ผลดี การเลี้ยงปลานอกจากทำให้มีปลาเป็นอาหารแล้วยังจะให้ความเพลิดเพลินด้วย เมื่อเหลือกินก็จำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกส่วนหนึ่ง หรือเลี้ยงมากๆ ก็เป็นสินค้าทำให้ร่ำรวยได้

ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita Boche) หรือปลาโรฮู่ เป็นปลาที่นำมาจากประเทศอินเดีย เมื่อ พ.ศ. 2511 แผนกทดลองเพาะเลี้ยง บางเขน ได้นำมาขยายพันธุ์ เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ปัจจุบันปลายี่สกเทศได้แพร่ขยายพันธุ์ไปทุกภาคของเทศ ปลาตัวนี้ถ้าปล่อยเลี้ยงในบ่ออาจจะผสมพันธุ์วางไข่ได้ อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ได้มีการเพาะขยายพันธุ์โดยการฉีดฮอร์โมนผสมเทียม

ปลาสลิด เป็นปลาที่คนไทยรู้จัก และนิยมบริโภคกันมานาน เพราะมีรสชาติดีแต่มักบริโภคกันในรูปปลาตากแห้งมากกว่าปลาสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาสลิดเค็มแดดเดียวแหล่งปลาสลิดที่มีชื่อเสียงที่สุดมาแต่อดีตอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี จากคลองดอนกำยาน เพราะเป็นปลาสลิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ มีรสชาติอร่อยทำให้เป็นที่รู้จักของคนไทยทั่วไปมากว่า 80 ปี จากนั้นจึงจะมีผู้นำพันธุ์ปลาจากแหล่งนี้ไปเลี้ยงแถบอำเภอบางพลี และบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

เนื่องจากปลากะพงขาวและปลากะรังเป็นอาหารที่มีรสชาดดีและเป็นปลาเศรษฐกิจของไทย แต่การเลี้ยงมักจะพบปัญหาหลายอย่าง เช่น ปลาที่เลี้ยงมีอัตราการรอดต่ำ เนื่องจากขนาดของปลาแตกต่างกัน คือมีขนาดเล็กบ้าง มีขนาดใหญ่บ้าง ทำให้ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หรือกัดกันเป็นแผล ทำให้เกิดโรค และก็ตาย เพราะปลาทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นปลาที่กินเนื้อและจะกินอาหารที่มีขนาดเล็กกว่าตัวมัน จึงต้องมีการอนุบาลลูกปลาให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ก่อนปล่อยลงเลี้ยง จึงจะได้อัตรารอดดี

ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ NORTHERN  BLUEFIN TUNA
ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunnus thynnus (Linnaeus,1758)
วงศ์ Scombridae , subfamily : Scombrinae

ในการเลี้ยงปลาแต่ละชนิดไม่ว่าจะเลี้ยงในกระชัง ในระบบน้ำหมุนเวียนและในบ่อคอนกรีตก็ตาม การป้องกันและการสังเกตุปลาที่เลี้ยงเป็นแนวทางที่จำเป็นมากในการเลี้ยงปลา ที่จะนำมาใช้ในการเลี้ยงปลาและเป็นผลดีต่อผู้เลี้ยงปลา ซึ่งการป้องกันและกำจัดสิ่งที่มารบกวนปลาก่อนที่จะมาถึงตัวปลาให้หมดหรือไม่หมดก็ได้ เพราะมันจะกลับมาอีก ถ้าไม่มีการสังเกต การป้องกัน

ปลานั้นเป็นอาหารที่มีความสำคัญ และมีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนไทยมานานนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับว่าคนไทยรู้จักเลือกอาหารจากแหล่งธรรมชาติมาบริโภคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ปลานั้นเป็นอาหารที่มีคุณค่ามากมายมีคุณค่าโภชนาการสูง มีไขมันต่ำหาง่าย ทำอาหารได้อร่อยหลายอย่าง จึงเหมาะสมสำหรับนำมาประกอบเป็นอาหารของคนทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่ทารกอายุ 4 เดือน ขึ้นไปจนถึง ผู้สูงอายุคุณค่าทางโภชนาการของปลาที่สำคัญ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุ