อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ในระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2560
หลังจากรอเวลามาประมาณ 4 ปี ก็ได้เวลาเริ่มผลิตปลากะพงขาวรุ่นลูก (F1 select generation) จากพ่อแม่ปลากะพงขาวกลุ่มคัดเลือกสำหรับน้ำหนัก (select for body weight) ที่ถูกคัดเลือกไว้ที่ระดับความเข้มข้นของการคัดเลือก (selection intensity) 2 ระดับ และกลุ่มควบคุม (random group)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา เลือกวิธีการผสมเทียม โดยให้ไข่จากแม่ปลา 1 ตัวสามารถผสมได้กับน้ำเชื้อจากพ่อปลาหลายๆตัว (males nested within females) คาดหวังที่จะได้จำนวนครอบครัวที่ได้จากการผลิตปลามากที่สุด หลังจากนี้อีกประมาณ 6 - 8 เดือน คงจะได้มีความก้าวหน้ามารายงานให้ทราบต่อไป 

กรมประมง มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทย