อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามขนาดเล็ก หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ นอกจากการให้อาหารเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของสัตว์น้ำแล้ว การจัดการคุณภาพน้ำถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อที่จะจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง โดย เฉพาะการกำจัดของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ขี้ปลา และเศษอาหาร ด้วยวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ หรือหากเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำ

อาจใช้วิธีการกรองด้วยใยแก้วหรือผ้ากรอง เป็นต้น แต่หากของเสียดังกล่าวเป็นสาร อินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่าง “โปรตีนสกิมเมอร์” เข้ามาช่วยในการจัดการคุณภาพน้ำ โปรตีนสกิมเมอร์ คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อขจัดอนุภาคแขวนลอยขนาดเล็กในน้ำและสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้ทั้งสารอินทรีย์ไนโตรเจนและคาร์บอนให้ออกจากน้ำไป โดยใช้ "ฟองอากาศ"  จำนวนมากที่มีขนาดเล็กในการดักจับ โดยประจุไฟฟ้าของฟองอากาศจะจับกับขั้วของสารอินทรีย์ที่ไม่ชอบน้ำ หรือกล่าวได้ว่าเราใช้โปรตีนสกิมเมอร์ในการแยกของแข็งขนาดเล็กมากๆ ออกจากของเหลวนั่นเอง ดังภาพที่ 1

 โปรตีนสกิมเมอร์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ ภรัณยู ถมพลกรัง ไวทัศน์ หนูกล่ำ  โปรตีนสกิมเมอร์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ ภรัณยู ถมพลกรัง ไวทัศน์ หนูกล่ำ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามลิ้ง : ดาวน์โหลด

โดย ภรัณยู ถมพลกรัง ไวทัศน์ หนูกล่ำ และอนุสรา แก่นทอง