อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

บทคัดย่อ

ทำการแยกและเลี้ยงเซลล์จากตัวอ่อนของจระเข้ระยะที่ยังอยู่ในไข่ พบว่าเซลล์เจริญได้ดีในอาหาร Leibovitz-15 ที่มีซีรั่ม 10-15% และสามารถทำ subculture ได้ 154 passage อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเซลล์คือ 25o - 30o ซ เซลล์นี้ได้ตั้งชื่อว่า SCE (Siamese crocodile embryo) เป็นเซลล์ชนิด epithelium ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือไมโครพลาสมา เซลล์ SCE สามารถเก็บรักษาในสภาพแช่เยือกแข็งในถังไนโตรเจนเหลว (-190o ซ) เซลล์ SCE สามารถมีชีวิตอยู่และคงสภาพของ monolayer ได้นานกว่า 3 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 27o ซ โดยไม่ต้องเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ เซลล์ SCE ยอมรับการติดเชื้อไวรัสและเกิดมีการเปลี่ยนแปลง cytopathic effect (CPE) จากเชื้อไวรัสดังต่อไปนี้ เชื้อแรบโดไวรัสที่แยกได้จากปลาป่วยเป็นโรคระบาด หรือ EUS เชื้ออิริโดไวรัสที่แยกได้จากกบและปลาบู่ และเชื้อ channel catfish virus (CCV) เซลล์ SCE ถึงแม้ว่าจะพัฒนามาจากจระเข้ แต่สามารถที่จะนำมาใช้เพาะเชื้อไวรัสที่ก่อโรคในปลา และกบได้ดีคำสำคัญ : เซลล์ไลน์ จระเข้ อิริโดไวรัส แรบโดไวรัส

ลักษณะและคุณสมบัติของเซลล์ไลน์จากจระเข้
ablishment of a cell line derived from Siamese crocodile, Crocodylus siamensis

สมเกียรติ์ กาญจนาคาร Somkiat Kanchanakarn
อุมาลัย สดวกดี Umalai Saduakdee

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด Inland Aquatic Animal Health Research Institute 

Abstract

A new cell line derived from embryo of Siamese crocodile, Crocodylus siamensis, was established. The crocodile cells grew well in tissue culture medium Leibovitz-15 supplemented with 10-15% fetal calf serum at 25-30?C. They have been sub-cultured for 154 passages. This new cell line is named as SCE or Siamese crocodile embryo. SCE cells exhibited epithelial-like morphology. The cells were free from adventitious viruses, bacteria, fungi and microplasmas. SCE cells could be stored in liquid nitrogen tank. The cells could reach monolayer within a few days after 1:3 sub-cultures and the monolayer still remained more than 3 weeks without changing the tissue culture medium at 27?C. SCE cells supported the growth or propagation of many viruses such as snakehead rhabdovirus (SHRV), ulcerative disease rhabdovirus (UDRV), Rana tigrina ranavirus (RTRV), Oxelotris marmoratus ranavirus (OMRV) and channel catfish virus (CCV). Although the SCE line is originated from reptile, it does useful for virus isolation examination in diseased fishes and amphibians.

ที่มา: รวมบทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการประมง ประจำปี 2546 วันที่ 7 - 9 กรกฏาคม กรมประมง หน้า 53.