ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

- 21 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_ระบบตรวจวัดค่าออกซิเจนสำหรับบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

- 16 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_เครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดลำแสงคู่

- 16 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 110 ลิตร

- 2 ส.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

- 24 ก.ค. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ

- 19 มิ.ย. 60 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

- 5 มิ.ย. 60  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_ซื้ออาหารปลา จำนวน 6 รายการ

- 23 ม.ค. 60ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_จ้างบ่อพักน้ำและบำบัดน้ำ

- 28 ธ.ค.59 ตารางราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณ_จ้างเหมาบริการงานเฝ้าระวัง

- 28 ธ.ค.59 ตารางราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณ_จ้างเหมาบริการงานผลิตจุลินทรีย์

- 23 พ.ย. 59ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_ซื้ออาร์ทีเมีย จำนวน 70 โหล

- 15 พ.ย.59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_ซื้ออาหารปลา จำนวน 4 รายการ

- 8 พ.ย. 59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_ซื้ออาร์ทีเมีย จำนวน 70 โหล

- 3 พ.ย. 59_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_อาร์ทีเมีย

- 30 กย59_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1

- 30 กย59_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 2

- 4_22กย59ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

- 3_22กย59ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_ตู้อบลมร้อน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

- 24พย58ปะหน้าประกาศลงเว็บราคากลาง_สพช

- 5มค59ประกาศสอบราคาซื้ออาร์ทีเมีย จำนวน 50 โหล

- 5มค59ราคากลาง_อาร์ทีเมีย จำนวน 50 โหล

- 23ธค58ราคากลางจ้างเหมาบริการ_เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ

- 23ธค58ราคากลางจ้างเหมาบริการ_งานเพื่อผลติจุลินทรีย์น้ำ ปม.1

- 9ธค58ราคากลาง_ซื้อวัสดุการเกษตร อาร์ทีเมีย 10 โหล

- 2ธค58ราคากลาง_ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร คือ เครื่องสูบน้ำทะเลสแตนเลส

- 30พย58ราคากลาง_ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ

- 25พย58ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ_อาหารปลาทะเล

- 24พย58ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิืวเตอร์ คือ หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

- 3พย58ตารางแสดงวงเงินซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ คือ สารเคมี

- ตารางแสดงวงเงินซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ คือ อาร์ทีเมีย

- ตารางแสดงวงเงินปั๊มน้ำแบบจุ่ม

- ตารางแสดงวงเงินปั๊มลม

- ตารางแสดงวงเงินเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปร

- ตารางแสดงวงเงินเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม

- 8ตค58 ราคากลางอาหาร1รายการ