สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ฉบับที่ 3/2561 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561

รายงานปริมาณปลากะพงขาว ประจำเดือนมกราคม 2561 แยกตามขนาด เกษตรกรท่านใดสนใจนำไปเลี้ยง กรุณาติดต่อคุณไวทัศน์ โทร.081-6887365 ราคาตามประกาศของกรมประมง

กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงปลาตะกรับในระบบปิดแบบพอเพียงเชิงพาณิชย์” โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2

จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2560 ฉบับที่ 2/2561 

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

เปิดอบรมเทคนิคการเลี้ยงปลาตะกรับ (ปลาขี้ตัง) รับจำนวนจำกัด!!! สนใจสมัครได้ที่ 074-311895 ต่อ 0 เท่านั้น

ศพช.เขต 6 (สงขลา) ขออำนวยพร ขอให้สุขขีด้วยศุภฤกษ์ ทุกวี่วัน ขอคุณพระช่วยปกปักษ์รักษาท่านช่วยคุ้มกันภัยอันตราย มีโชคลาภวาสนามาเช้าเย็น ให้มีสุขทุกวันเอย

จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2560 ฉบับที่ 1/2561 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ=>คลิ๊ก