ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดเอกสารแนบ=> คลิ๊ก

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัตรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31  กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นั้น บัดนี้ การรับสมัตรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัตรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2560 ในเวลาราชการ 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ กรมประมงและกรมวิชาการเกษตร บูรณาการตรวจตลาดสดระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2560 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลด้านอาหารปลอดภัยทั่วประเทศแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเลี้ยงพ่อแม่พันะู์และอนุบาลกุ้งทะเล ของศูนย์ฯ จำนวน 1 คน มีรายละเอียดตามลิ้งนี้ คลิก!!

54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่เนื่องด้วยโอกาส ครบ 100 วัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้เสด็จมาเปิดสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ ในวันที่ 10 กันยายน 2524 จึงได้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ได้เชิญอดีตผู้อำนวยการและนักวิชการอาวุโสมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมดังนี้