อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานเลี้ยงพ่อแม่พันะู์และอนุบาลกุ้งทะเล ของศูนย์ฯ จำนวน 1 คน มีรายละเอียดตามลิ้งนี้ คลิก!!