ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่เนื่องด้วยโอกาส ครบ 100 วัน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้เสด็จมาเปิดสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ ในวันที่ 10 กันยายน 2524 จึงได้จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา ได้เชิญอดีตผู้อำนวยการและนักวิชการอาวุโสมาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมดังนี้

ร่วมพิธีถวายสักการะ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพระราชิพนธ์

ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกับประชาชน

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ

เสวนา และแลกเปลี่ยนประสบณ์การรับการรับใช้เบื้องพระยุคลบาท

54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่  54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่

54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่  54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่

54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่  54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่

54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่  54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่

54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่  54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่

54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่  54 ปี จากสถานีประมงทะเลสงขลา สู่สถาบันวิจัยการเพระเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่