อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......3.......(เดือน...เมษายน..พ.ศ..2563....ถึง เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ....2563....)

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......1.......(เดือน...ตุลาคม..พ.ศ..2562....ถึง เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ....2562....)

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......4.......(เดือน...กรกฎาคม..พ.ศ..2561....ถึง เดือน....กันยายน.....พ.ศ....2562....)

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......3........(เดือน…เมษายน.....พ.ศ..2562...ถึง เดือน...มิถุนายน...พ.ศ....2562..)

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......2........(เดือน…มกราคม.....พ.ศ..2562...ถึง เดือน....มีนาคม....พ.ศ....2562....)

ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......2.......(เดือน...กุมภาพันธ์..พ.ศ..2561....ถึง เดือน....มีนาคม.....พ.ศ....2561....)

 

2. ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (สงขลา)

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......1.......(เดือน...ตุลาคม..พ.ศ..2562....ถึง เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ....2562....)

 

3. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......3........(เดือน…เมษายน.....พ.ศ..2563...ถึง เดือน....มิถุนายน....พ.ศ....2563....)

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......2........(เดือน…มกราคม.....พ.ศ..2563...ถึง เดือน....มีนาคม....พ.ศ....2563....)

- ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ประจำไตรมาสที่......1.......(เดือน...ตุลาคม..พ.ศ..2562....ถึง เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ....2562....)