อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ร่วมแพคกุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยจำนวน 1.1 ล้านตัว ณ บริเวณ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา โดยมีนายอำเภอกระแสสินธ์ุเป็นประธานและประมงอำเภอกระแสสินธ์ุร่วมปล่อย ซึ่งศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณจากจังหวัดสงขลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 

คู่มือองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั้่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู่ช่วยประมง

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั้่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู่ช่วยประมง

ทำอย่างไรให้ใบรับรองฟาร์มมีอายุต่อเนื่อง?

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด