อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ขอเปิดตัวคลิปประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการยื่นคำขอ GAP กับกรมประมง เรื่อง "แนวทางการกรอกคำขอ GAP"

เหมาะสำหรับเกษตรกรที่อยากสมัครออนไลน์ด้วยตนเอง และเจ้าหน้าที่ใหม่ของกรมประมง