ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) ร่วมแพคกุ้งแชบ๊วยเพื่อปล่อยจำนวน 2.5 ล้านตัว ณ บ้านพังสาย อำเภอสทิงพระ  และบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา พร้อมกิจกรรมให้ความรู้ในการเพาะพันธุ์ อนุบาลกุ้งแชบ๊วย เพื่อการอนุรักษ์  แก่นักเรียนเครือข่ายยุวชนอาสาสมัคร