อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

คู่มือองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ดาวน์โหลดคู่มือ