ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 3 ล้านตัว ให้แก่หน่วยงานกรมประมง

โดยสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานประมงอำเภอสทิงพระ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) พร้อมพี่น้องประชาชน ผู้นำท้องที่ และเยาวชนโรงเรียนวัดกลาง ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ ได้ร่วมกันปล่อยลูกพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 3.22 ล้านตัว ในทะเลอ่าวไทยบ้านพังสาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระดังงา และพันธุ์ปลาขี้ตัง จำนวน 7,000 ตัว ในเขตฟาร์มทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 6,8 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทะเล นำมาซึ่งความมั่นคงด้านอาหารและอาชีพของชาวประมงต่อไป