อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

เปิดรับสมัครบริษัทหรือผู้ประกอบการแล้ววันนี้ (หมดเขต 15 ก.ย. 64) สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ 0 2561 3997, 0 2940 6295

ประกาศรายชื่อบริษัทหรือผู้ประกอบการ

อ่านรายละเอียด>>เปิดรับสมัครบริษัทหรือผู้ประกอบการแล้ววันนี้ (หมดเขต 15 ก.ย. 64) สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ 0 2561 3997, 0 2940 6295

อ่านรายละเอียด>>ประกาศรายชื่อบริษัทหรือผู้ประกอบการ

การรับสมัคร

จัดส่งทั้ง เอกสารฉบับจริง และ ไฟล์เอกสาร (PDF)

เอกสารฉบับจริง >> ยื่นเอกสารด้วยตนเอง/จัดส่งทางไปรษณีย์

ที่อยู่: กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง 50 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ไฟล์เอกสาร (PDF) >> จัดส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF มายัง E-mail โครงการฯ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณสมบัติและเงื่อนไขบริษัทฯ

 ระบบอุปกรณ์ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)

 ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ

 พลาสติก Polyethylene (PE)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คชก.64-01 แบบฟอร์มคำขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับบริษัทหรือผู้ประกอบการ Download >>> 

คชก.64-11 หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ Download >>> 

คชก.64-12 แบบรับรองคุณสมบัติของบริษัทหรือผู้ประกอบการโครงการฯแบบรับรองคุณสมบัติของบริษัทหรือผู้ประกอบการ โครงการฯ Download >>> 

คชก.64-13 แบบสรุปคุณลักษณะเฉพาะสินค้าและเงื่อนไขการบริการ ระบบพลังงานแสงอาทิต์ (Solar cell) Download >>> 

คชก.64-13 แบบสรุปคุณลักษณะเฉพาะสินค้าและเงื่อนไขการบริการ พลาสติก Polyethylene (PE) Download >>> 

คชก.64-13 แบบสรุปคุณลักษณะเฉพาะสินค้าและเงื่อนไขการบริการ ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัจฉริยะ Download >>> 

หนังสือมอบอำนาจ Download >>>  หรือ