อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าลานหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถนนคนเดินสงขลา  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นการบริโภคอาหารทะเล จังหวัดสงขลาปลอดโควิด-19 "กินกุ้งสงขลา ปลอดภัย สด สะอาด มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา และประธานฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบายเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา เข้าร่วมในกิจกรรม ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับประทานกุ้งปรุงสุกต่อหน้าสื่อมวลชน เพื่อเป็นการยืนยันว่าอาหารทะเลทานได้ และเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอาหารทะเล และประชาชนทั่วไป อันจะส่งผลดีในภาพรวมของภาคธุรกิจประมงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเมนูอาหารที่นำมาในวันนี้ ประกอบด้วย กุ้งอบสมุนไพร ผัดไทกุ้งสด กุ้งราดซอสมะขาม และกุ้งทอด