อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

“การบริโภคอาหารทะเลจังหวัดสงขลาปลอดโควิด-19” ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถ.จะนะ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เวลา 17.00 - 18.00 น.