ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ลูกปลากะพงขาวขนาด  5-9 นิ้ว พร้อมจำหน่าย ตั้งแต่ มีนาคม 2563 จำนวน 8,000 ตัว 

ราคานิ้วละ 2.50 บาท
5 นิ้ว = 12.5 บาท
6 นิ้ว =15     บาท
7 นิ้ว = 17.5 บาท
8 นิ้ว = 20    บาท
9 นิ้ว = 22.5 บาท

 

ติดต่อได้ที่

คุณบุญยา โทร 083-6534120, 074-311-895

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) 1/19 ม.3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

https://www.facebook.com/nicaonline/