ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กันยายน 2564 ในวันราชการ เวลา 09.00 - 16.00 น. 

โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล
 

เปิดรับสมัครบริษัทหรือผู้ประกอบการแล้ววันนี้ (หมดเขต 15 ก.ย. 64) สอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ 0 2561 3997, 0 2940 6295

ประกาศรายชื่อบริษัทหรือผู้ประกอบการ

โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)

ตอนที่ 22 เกษตรกร/ผู้ประกอบการแก้ไขและจัดเก็บไฟล์สำเนามาตรฐานที่ได้รับ

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD)

ตอนที่ 21 เกษตรกร/ผู้ประกอบการ บริหารจัดการ ข้อมูลส่วนบุคคล แก้ไขทะเบียน และ แนบไฟล์