ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

เจอกันอีกแล้วนะครับ สำหรับเดือนนี้ผมขอยกให้เป็นเดือนแห่งการ “ท่องเที่ยว” งงใช่ไหมครับ ไม่ต้องงงครับ เพราะผมหมายถึง “ปลาท่องเที่ยว” เป็นปลาที่พบมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปี และพบมากในทะเลสาบสงขลาตอนนอก ถือเป็นสัตว์น้ำที่เด่นสุดๆในช่วงนี้ นอกเหนือจากปลาท่องเที่ยวแล้วยังมีปลาบู่ทอง ปลาขี้จีน ปลากระบอกดำ ปลากระบอกขาวและกั้งตั๊กแตนสันแดง ที่มีปริมาณการจับมากพอสมควรในช่วงนี้ ส่วนกุ้งหัวมัน กุ้งก้ามกราม และกุ้งกุลาดำพบมากในโซนทะเลสาบตอนใน

แล้วปริมาณการจับสัตว์น้ำโซนอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้าง เรามาติดตามพร้อมๆ กันเลยครับ ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย ปลาตะเพียนขาว 91 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 71 กก. ปลากระสูบขีด 117 กก. ปลาช่อน 85 กก. ปลาสลาด 41 กก. ปลานิลดำ 54 กก. ปลาตาแดง 24 กก. ปลากดเหลือง 62 กก. ปลากะสง 22 กก. ปลาบู่ทราย 17 กก. ปลาชะโด 5 กก. ปลาพรหมหัวเหม็น 10 กก. ปลาแขยงนวล 38.5 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 650 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 210 กก. ปลากดคันหลาว 185 กก. กุ้งก้ามกราม 94 กก. ปลานิลดำ 70 กก. ปลาแขยงนวล 23 กก. ปลาสลาด 72 กก. ปลาช่อน 38 กก. ปลากระสูบขีด 40 กก. ปลากดเหลือง 16 กก. ปลาชะโด 22 กก. ปลาตะเพียนขาว 30 กก. ปลาแป้นเล็ก 68 กก. ปลาบู่ทราย 11 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
คูขุดปากพะยูนและเกาะใหญ่โซนทะเลสาบตอนใน ปลาดุกทะเล 115 กก. กุ้งกะต่อม 325 กก. กุ้งตะกาด 30 กก. กุ้งแชบ๊วย 37 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 390 กก. กุ้งตะกาดขาว 80 กก. กุ้งก้ามกราม 255 กก. ปลากระสูบขีด 317.5 กก. ปลานิลดำ 73 กก. ปูดำ 27 กก. กุ้งกุลาดำ 150 กก. ปลาช่อน 105 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 410 กก. ปลากดคันหลาว 70 กก. กุ้งหัวมัน 1,960 กก. ปลาตะกรับ 20 กก. ปลากดเหลือง 118 กก. ปลากระบอกดำ 95 กก. ปลากระบอกขาว 69 กก. ปลาแขยงนวล 22 กก. ปลาท่องเที่ยว 250 กก. ปลาบู่ทอง 216 กก. กั้งตั๊กแตนสันแดง 320 กก. ปลากะพงขาว 10 กก. ปลาแป้นเล็ก 112 กก. ปลาแป้นใหญ่ 90 กก. ปลาสลาด 95 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
โซนทะเลสาบตอนนอก กุ้งแชบ๊วย 368 กก. กุ้งตะกาดขาว 557 กก. กุ้งตะกาด 312 กก. กุ้งกุลาดำ 20 กก. กุ้งก้ามกราม 23 กก. กุ้งขาว 90 กก. กุ้งฝอย 80 กก. ปลากะพงขาว 12 กก. ปลากะพงทอง 4 กก. ปลาขี้จีน 102 กก. ปลารากกล้วย 10 กก. ปลาหางควายหางแถบ 15 กก. ปลากดขี้ลิง 64 กก. ปลากระบอกขาว 120 กก. ปลากระบอกดำ 195 กก. ปลาดุกทะเล 121 กก. ปลาตะกรับ 56 กก. ปลาท่องเที่ยว 550 กก. ปลาบู่ทอง 270 กก. ปลาแป้นใหญ่ 51 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 227 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 172 กก. ปลาเห็ดโคน 35 กก. ปูดำ 38 กก. ปูม้า 10 กก. กั้งตั๊กแตนสันแดง 320 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

    

อำรัน บังกูสัน...รายงาน