อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

พฤษภาคมย่างเข้าหน้าฝน ช่วงนี้ตลาดชะอวดก็มีจับปลาบึกกันได้เป็นบางวัน แต่ขนาดที่จับได้เห็นเค้าบอกกันว่าหนักกว่า 5 กิโลกรัม โอ้โห! ส่วนแหล่งอื่นๆทั้งชนิดและปริมาณสัตว์น้ำก็ไม่แตกต่างไปจากเดือนที่ผ่านมา  เพียงแต่ขนาดของปูดำ ปูม้าที่จับมาขายกันนั้นตัวเล็กไปหน่อย  น่าจะปล่อยให้เจริญวัยกว่านี้ มาดูสภาวะสัตว์น้ำของเดือนนี้กันค่ะ

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย   ปลาตะเพียนขาว 85 กก.  ปลาช่อน 79 กก.  ปลาหมอช้างเหยียบ 53 กก.  ปลานิลดำ 45 กก.  ปลาสลาด 32 กก.  ปลากระสูบขีด 27.5 กก.  ปลากระสง 24 กก.  ปลาบู่ทราย 11.5 กก.  ปลาสลิด 9 กก.  ปลาสร้อยนกเขา 6 กก.  ปลาชะโด 8 กก.  ปลาตาแดง 8 กก.  ปลาหมอไทย 5.5 กก.  กุ้งกระต่อม 5 กก.  ปลาดุกอุย 4 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง     กุ้งกระต่อม 420 กก.  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 335 กก.  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 165 กก.  ปลากดคันหลาว 142 กก.  กุ้งก้ามกราม 97 กก.  ปลานิลดำ 65 กก.  ปลาช่อน 46 กก. ปลาแมว 29 กก.  ปลาดุกทะเล 23 กก.  กุ้งหัวมัน 20 กก.  ปลาสลาด 19 กก.  ปลากระสูบขีด 18 กก.  ปลาแป้นเล็ก 17 กก.  ปลากดเหลือง 16 กก.  ปลาตะเพียนขาว 10 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน    กุ้งหัวมัน 803 กก.  กุ้งตะกาดขาว 230 กก.  ปูม้า 225 กก.  กุ้งกระต่อม 117 กก.  กุ้งตะกาด 115 กก.  ปลาช่อน 113 กก.  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 113 กก.  ปลาดุกทะเล 107 กก.  ปลานิลดำ 107 กก.  ปลากระสูบขีด 90 กก.  ปลาหมอช้างเหยียบ 85 กก.  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 58 กก.  กุ้งแชบ๊วย 55 กก.  ปลาตะกรับ 51 กก.  ปลาแป้นเล็ก 51 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

โซนทะเลสาบตอนนอก    กุ้งตะกาดขาว 1840 กก.  กุ้งตะกาด 1130 กก.  ปูม้า 510 กก.  กุ้งขาว 126 กก.  กุ้งแชบ๊วย 150 กก.  ปูดำ 90 กก.  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 80 กก.  ปลาดุกทะเล 56 กก.  ปลาตะกรับ 52 กก.  ปลาแป้นเล็ก 50 กก.  ปลากดขี้ลิง 45 กก.  ปลาช่อน 35 กก.  กุ้งฝอย 35 กก.  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 30 กก.  ปลานิลดำ 25 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

 

กมลศิริ  รักกมล...รายงาน