ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ล่วงก้าวเข้าเดือนที่สองของปีใหม่ ตลาดชะอวดก็ยังคงมีปริมาณสัตว์น้ำบางตาเหมือนสองสามเดือนที่ผ่านมา ส่วนแหล่งอื่นๆก็สภาวะเดียวกัน ตลาดสิงหนครส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์น้ำที่มาจากทะเลนอก เช่น ปลาโอ ปลาสำลี เป็นต้น แวะที่ตลาดคลองแหเริ่มมีความหลายหลายของชนิดสัตว์น้ำมากขึ้น เพราะน้ำทะเลเริ่มหนุนเข้ามาในทะเลสาบบ้างแล้ว แต่ถึงกระนั้นปริมาณสัตว์น้ำแต่ละชนิดก็ยังไม่มากมาย บริเวณใดจะมีปริมาณสัตว์น้ำเท่าไหร่ต่อวัน มาติดตามชมกันค่ะ

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย ปลาช่อน 99 กก. ปลาสลาด 58 กก. ปลากระสูบขีด 52 กก. ปลานิลดำ 43 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 34 กก. ปลาตะเพียนขาว 29 กก. ปลาชะโด 23 กก. ปลาบู่ทราย 18 กก. ปลากระสง 17 กก. ปลาสลิด 12 กก. ปลาสวาย 12 กก. กุ้งกะต่อม 10 กก. ปลากดเหลือง 9 กก. ปลาดุกอุย 9 กก. ปลากราย 8 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 
เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง กุ้งกะต่อม 562 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 365 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 156 กก. กุ้งก้ามกราม 75.5 กก. ปลานิลดำ 69 กก. ปลามะลิ 60 กก. ปลากดคันหลาว 55 กก. ปลาช่อน 54 กก. ปลาแป้นเล็ก 49 กก. ปลาแมว 36 กก. ปลาสลาด 21 กก. ปลากระสูบขีด 35 กก. ปลาบู่ทราย 25.5 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 23 กก. ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 17.5 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 
คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน ปลานิลดำ 180 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 175 กก. กุ้งกะต่อม 137 กก. กุ้งหัวมัน 125 กก. ปลากระสูบขีด 95 กก. ปลาช่อน 89 กก. ปลาดุกทะเล 88 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 72 กก. ปลาแป้นเล็ก 62 กก. ปลามะลิ 60 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 60 กก. กุ้งก้ามกราม 49.5 กก. กุ้งตะกาด 37 กก. ปลาโคบ 32 กก. ปลากระทุงเหวควาย 32 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน) 
โซนทะเลสาบตอนนอก กุ้งหัวมัน 1112 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 230 กก. กุ้งตะกาด 139 กก. ปลาดุกทะเล 128 กก. กุ้งตะกาดขาว 117 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 94 กก. ปลากดขี้ลิง 90 กก. ปลานิลดำ 53 กก. ปลาช่อน 40 กก. ปลาแป้นเล็ก 30 กก. ปลาตะกรับ 29 กก. ปลาตะเพียนขาว 23 กก. ปลามะลิ 21 กก. กุ้งกะต่อม 20 กก. ปลาสลาด 19 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)
กุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก เค้าบอกไว้ว่าถ้าเรารักใครก็ให้ดูแลเค้าเป็นอย่างดี แล้วเค้าก็จะอยู่กับเราไปนานแสนนาน เช่นเดียวกันกับทะเลสาบสงขลาที่เป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำให้พี่น้องชาวประมงได้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัว เพราะฉะนั้นมาช่วยกันรักทะเลสาบสงขลาด้วยการไม่ใช้เครื่องมือที่ผิดกฏหมายในการจับสัตว์น้ำนะคะ ด้วยความห่วงใย

 

  

กมลศิริ รักกมล...รายงาน