อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

สำหรับสภาวะสัตว์น้ำของเดือนพฤศจิกายนนี้ ต้องขอบอกว่าสัตว์น้ำบางชนิดมีปริมาณขึ้นลงตามปริมาณน้ำฝนกันจริงๆ อย่างปลาหัวแข็งหนวดอ่อน ที่โซนเกาะใหญ่และทะเลหลวง ที่จับกันได้เฉลี่ยถึงวันละกว่าเก้าร้อยกิโลกรัม  หรือปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ในโซนคูขุดปากพะยูนและทะเลสาบตอนในที่จับได้เฉลี่ยวันละกว่าแปดร้อยกิโลกรัม ส่วนในโซนทะเลสาบตอนนอกปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ก็เรียกได้ว่าทะลัก  เหมือนกัน  ส่วนสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ มาดูกันค่ะ

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย     ปลานิลดำ 195 กก.  ปลาช่อน 113 กก.  ปลาแขยงนวล 86 กก.  ปลากดเหลือง 73 กก.  ปลากระสูบขีด 73 กก.  ปลาสลาด 62 กก.  ปลาตะเพียนขาว 50 กก.  ปลาหมอช้างเหยียบ 43 กก.  ปลากระสง 41 กก.  ปลาตาแดง 35 กก.  ปลาดุกอุย 24 กก.  ปลาสลิด 18 กก.  ปลาสร้อยนกเขา 15 กก.  ปลาตุม 10 กก.  ปลาพรหมหัวเหม็น 10 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง     ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 935 กก.  กุ้งกะต่อม 850 กก.  ปลาดุกทะเล 164 กก.  ปลาช่อน 143 กก.  ปลาสลาด 115 กก.  ปลาแขยงนวล 111 กก.  กุ้งก้ามกราม 104 กก.  ปลากดเหลือง 95 กก.  ปลาลิ้นหมา 73 กก.  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 70 กก.  ปลากระสูบขีด 64 กก.  ปลาแป้นเล็ก 54 กก.  ปลานิลดำ 45 กก.  ปลาแมว 45 กก.  ปลาตะเพียนขาว 35 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน     ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 820 กก.  กุ้งหัวมัน 447 กก.  ปลาสร้อยนกเขา 363 กก.  ปลากระสูบขีด 297 กก.  ปลาดุกทะเล 285 กก.  ปลากดเหลือง 260 กก.  กุ้งกะต่อม 220 กก.  ปลาช่อน 215 กก.  ปลาแขยงนวล 205 กก.  ปลานิลดำ 184 กก.  กุ้งก้ามกราม 162 กก.  ปลาบู่ทอง 156 กก.  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 120 กก.  ปลาสลาด 107 กก.  ปลากระบอกขาว 95 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

โซนทะเลสาบตอนนอก     ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 633 กก.  ปลาบู่ทอง 305 กก.  กุ้งหัวมัน 143 กก.  กุ้งตะกาดขาว 129 กก.  ปลาบู่จุดเขียวใหญ่ 108 กก.  ปลากระบอกขาว 88 กก.  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 83 กก.  กุ้งตะกาด 79 กก.  ปลาดุกทะเล 71 กก.  กุ้งแชบ๊วย 65 กก.  ปูดำ 64 กก.  ปลาเห็ดโคน 60 กก.  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 57 กก.  ปลานิลดำ 55 กก.  ปลาตะกรับ 54 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

และตอนนี้สถานการณ์ฝนที่ตกชุกก็ทำเอาบางแห่งล้นหลามไปด้วยมวลน้ำขนาดย่อมๆด้วยเหมือนกัน  ก็ขอให้พี่น้องชาวประมงทุกท่านดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีดี...ด้วยความห่วงใยค่ะ

 

   

 กมลศิริ  รักกมล...รายงาน