ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนกรกฏาคม 2559เมื่อสภาพฝนฟ้าอากาศแปรปรวน  เลยทำให้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้พลอยปรวนแปรไปด้วย (ชาวประมงบางคนเขาว่ามา) เพลงฝนเดือนหก  ของคุณรุ่งเพชร  แหลมสิงห์ ที่ว่า ?ย่างเข้าเดือนหก  ฝนก็ตกพรำๆ?  คงต้องขอเปลี่ยนเนื้อร้องเป็น ?ย่างเข้าเดือนแปด  แดดยังแผดเปรี้ยงๆ? ซะแล้ว  ตอนแรกยังคิดว่าเข้าพรรษาฝนน่าจะตกเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้ว  แต่ก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

จากการสอบถามพี่น้องชาวประมงในบางพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลาทำให้ทราบว่า ปริมาณสัตว์น้ำบางชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม ที่บ้านขาว อ.ระโนด และที่เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์  จับกันได้ในปริมาณที่น้อยลง จึงมีโอกาสได้เห็นว่าแม่บ้านชาวประมงบางคนนั่งหน้าดำหน้าแดง  ก็ไม่ทราบว่าเพราะโดนแดดแรงหรือโดนพิษเศรษฐกิจรุมเร้า  (ไม่กล้าสอบถามเพราะกลัวโดนรุมฝากรักด้วยรอยเท้า)

สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนกรกฏาคม 2559 สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนกรกฏาคม 2559

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย...กุ้ง กระต่อมหรือกุ้งนา 2 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 15 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 1.5 กิโลกรัม  ปลากราย 5 กิโลกรัม  ปลาช่อน 54 กิโลกรัม  ปลากระสงหรือช่อนไช 7 กิโลกรัม  ปลาชะโด 5 กิโลกรัม  ปลาชะโอน 0.5 กิโลกรัม  ปลาซิวไม้ไผ่ 6 กิโลกรัม  ปลาดุกอุย 4.5 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนขาว 2 กิโลกรัม  ปลาตาแดง 14 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 37 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 0.2 กิโลกรัม  ปลาพรหมหัวเหม็น 1 กิโลกรัม  ปลาแมวหูขาว 3 กิโลกรัม  ปลายี่สก 5 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 0.5 กิโลกรัม  ปลาสลาด 70 กิโลกรัม  ปลาสลิด 3 กิโลกรัม  ปลากระสูบขีดหรือปลาโสด 57 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบหรือตรับ 30 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 3 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 0.5 กิโลกรัม (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง...กุ้ง กะต่อมหรือกุ้งนาปริมาณที่จับได้ในเดือนนี้ลดลงจากเดือนที่แล้วครึ่งต่อ ครึ่งเหลือ 450 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 159.2 กิโลกรัม  ปลากดคันหลาว 25 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 5 กิโลกรัม  ปลากระทิงลายหรือกระทิงผ้าร้าย 0.2 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวควาย 2 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวปากแดง 21 กิโลกรัม  ปลากะพงขาว 2 กิโลกรัม ปลากะพงหิน 8.1 กิโลกรัม  ปลาแขยงขาวหรือแขยงนวล 0.7 กิโลกรัม  ปลาจิ้มฟันจระเข้ 12 กิโลกรัม  ปลาช่อน 27 กิโลกรัม  ปลาชะโด 1 กิโลกรัม  ปลาชะโอน 0.5 กิโลกรัม ปลาดุกทะเลหรือมิหลัง 101 กิโลกรัม  ปลาดุกอุย 3 กิโลกรัม  ปลาตะกรับหรือขี้ตัง 4 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนขาว 6.5 กิโลกรัม  ปลาตาเหลือก 0.2 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 48 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 3.7 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็กหรือบุตรี 4 กิโลกรัม  ปลามะลิ 120 กิโลกรัม  ปลาแมวหูขาว 82 กิโลกรัม  ปลากระแหหรือลำปำ 0.2 กิโลกรัม  ปลาลิงหรือแกง 2 กิโลกรัม  ปลาวัว 1 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 16.3 กิโลกรัม  ปลาสลาด 55 กิโลกรัม  ปลาเสือพ่นน้ำ 1 กิโลกรัม  ปลาเสือสุมาตรตรา 2 กิโลกรัม  ปลาโสดหรือกระสูบขีด 17.5 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบหรือตรับ 58.5 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 11 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 365 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 65 กิโลกรัม  ปลาไหล 10 กิโลกรัม (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน...กุ้ง หัวแข็งเล็ก 1433 กิโลกรัม  กุ้งกระต่อมหรือกุ้งนา 100 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 92.5 กิโลกรัม  กุ้งกุลาดำ 12.7 กิโลกรัม  กุ้งแชบ๊วยหรือหางแดง 113.4 กิโลกรัม  กุ้งหัวแข็งใหญ่ 70 กิโลกรัม  กุ้งหัวมัน 3 กิโลกรัม  ปลากดขี้ลิง 2 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 0.5 กิโลกรัม  ปลากระบอกขาว 13 กิโลกรัม  ปลากะพงขาว 1 กิโลกรัม  ปลากะพงหิน 0.7 กิโลกรัม  ปลาขี้ขมหรือสร้อยนกเขา 0.2 กิโลกรัม  ปลาแขยงขาวหรือแขยงนวล 0.5 กิโลกรัม  ปลาโคบ 5 กิโลกรัม  ปลาจิ้มฟันจระเข้ 2 กิโลกรัม  ปลาช่อน 237 กิโลกรัม  ปลาชะโด 8 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเลหรือมิหลัง 239 กิโลกรัม  ปลาตะกรับหรือขี้ตัง 56.5 กิโลกรัม  ปลาตาเหลือก 0.2 กิโลกรัม  ปลาท่องเที่ยว 20 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 81 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็กหรือบุตรี 8 กิโลกรัม  ปลาแป้นใหญ่ 0.5 กิโลกรัม   ปลาแมวหูขาว 6 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควายหรือใบขนุน 0.2 กิโลกรัม  ปลาสลาด 56.5 กิโลกรัม  ปลาสลิดหินหรือขี้ตังลาทา 6 กิโลกรัม   ปลาโสดหรือกระสูบขีด 8.5 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบหรือตรับ 70 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 2.2 กิโลกรัม (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

โซนทะเลสาบตอนนอก...กุ้ง กุลาดำ 0.7 กิโลกรัม  กุ้งกุลาลาย 0.2 กิโลกรัม  กุ้งแชบ๊วยหรือหางแดง 126 กิโลกรัม  กุ้งหัวแข็งเล็ก 423 กิโลกรัม  กุ้งหัวแข็งใหญ่ 71 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวปากแดง 0.2 กิโลกรัม  ปลากระบอกขาว 17 กิโลกรัม  ปลากะรังดอกแดง 5 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเลหรือมิหลัง 15 กิโลกรัม  ปลาตะกรับหรือขี้ตัง 13 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 5 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็กหรือบุตรี 1 กิโลกรัม  ปลายอดม่วง 0.1 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควายหรือใบขนุน 0.3 กิโลกรัม  ปลาสลิดหินหรือขี้ตังลาทา 3 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 15 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 51 กิโลกรัม  ปูดำ 10 กิโลกรัม  ปูม้า 455 กิโลกรัม  ปลากะพงทองหรืออั้งจ๊อ 0.2 กิโลกรัม (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

ช่วงนี้ถ้าฝนจะตกแต่ละทีก็ต้องเป็นช่วงที่มรสุมเข้า  ซึ่งก็มากันทั้งลมทั้งฝน  หนักเข้าก็ออกหาปลาทำประมงกันไม่ได้  ต้องนอนใต้ชายคาแหงนหน้านับเม็ดฝนกันไปพลาง  ก็ขอภาวนาให้สภาวการณ์สัตว์น้ำดีวันดีคืน  ไม่อย่างนั้น อาจเกิดมรสุมชีวิตกันบ้าง  ก็เป็นได้!                        
กมลศิริ  รักกมล...รายงาน