ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

กรมประมงปฎิบัติการรื้อโพงพางปากทะเลสาบสงขลาวันนี้ 31 มีค. 59 เวลา06.00 น กรมประมงปฎิบัติการรื้อโพงพางปากทะเลสาบ สงขลา จากหัวพญานาค ถึงท่าเทียบเรือประมงใหม่ ระยะทางประมาณ 6 กม. สามารถรื้อถอนโพงพาง 13 แถว รวม 272 ช่อง โดยมีกำลังร่วมบูรณาการรวม ทหาร ตำรวจภูธร ตร.น้ำ ปกครอง กรมประมง กระทรวงทรัพย์ กรมเจ้าท่า

ในส่วนกรมประมง ผู้ปฏิบัติงานจาก สนง.ประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่างฯ สถาบันวิจัยฯเก้าเส้ง หน่วยเรือตรวจสงขลา ปัตตานีและพัทลุง จำนวนเรือรวม10 ลำ ผู้ปฏิบัติงาน 60 คน ประสพผลสำเร็จดี

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา

กรมประมงปฎิบัติการรื้อโพงพางปากทะเลสาบสงขลา กรมประมงปฎิบัติการรื้อโพงพางปากทะเลสาบสงขลา

กรมประมงปฎิบัติการรื้อโพงพางปากทะเลสาบสงขลา