ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

หน้าร้อนปีนี้ อุณหภูมิสูงไม่แพ้ปีไหน ๆ ตลาดชะอวดเดือนนี้เงียบเหงาไม่ค่อยคึกคักเหมือนเดือนที่ผ่านมา ปริมาณสัตว์น้ำส่วนใหญ่ลดลงยกเว้นปลาช่อนและปลาชะโอน

เกาะใหญ่ช่วงนี้จับปลากระเบนได้กันทุกวันตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างสมรมกันไป  ส่วนกุ้งนาก็จับกันได้มากจนแม่ค้าที่รับซื้อต้องสั่งเบรคกันเลยทีเดียว แต่ก็แค่ไม่กี่วัน จากนั้นก็เข้าสู่สภาวะปกติ

คูเต่าช่วงนี้ชาวประมงเล่าว่ากุ้งเริ่มมาบ้างแล้ว แต่น้ำจากคลองอู่ตะเภาก็มาด้วยเหมือนกันเลยทำให้สภาพน้ำไม่ค่อยดีและช่วงนี้ก็ยังเป็นน้ำจืด

ปากพะยูนยังคงมีปริมาณสัตว์น้ำหนาตาเหมือนเดิม แต่ที่เพิ่มเติมอย่างเห็นได้ชัดเจนคือกุ้งหัวมัน ไม่เว้นแม้กระทั่งแถวปากรอและทะเลนอก

ส่วนพื้นที่อื่นๆปริมาณสัตว์น้ำก็ยังคงทรงตัวนิ่งๆไม่ค่อยแตกต่างจากเดือนที่แล้ว นอกเสียจากพื้นที่บริเวณเกาะยอ เมื่อไม่กี่วันมานี้ได้เกิดสภาวะน้ำเสียรุนแรงทำให้สัตว์น้ำโดยเฉพาะปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังตายเป็นจำนวนมาก

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย...ปลาช่อน 124 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 105 กก. ปลากระสูบขีด 82 กก. ปลาตะเพียนขาว 75 กก. ปลาสลาด 51 กก. ปลาดุกอุย 41 กก. ปลาตาแดง 40 กก. ปลานิลดำ 40 กก. ปลาชะโอน 32 กก.  ปลากระสง 32 กก.  ปลาตะเพียนทราย 28 กก. ปลากดเหลือง 14 กก.  ปลาบู่ทราย 6.5 กก. ปลาสลิด 4.5 ปลาตุม 0.5 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน

เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง...กุ้งกะต่อม 670 กก. ปลามะลิ 420 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 320 กก. กุ้งก้ามกราม 96 กก. ปลาช่อน 70 กก. ปลาแป้นเล็ก 60 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 55 กก. ปลาดุกทะเล 54 กก.  ปลาแมว 48 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 42 กก. ปลากดคันหลาว 37 กก. ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 33 กก. ปลาสลาด 32 กก. ปลาตะเพียนทราย 25 กก. ปลาชะโอน 8 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน...กุ้งหัวมัน 1890 กก. ปลาแป้นเล็ก 184 กก. ปลาดุกทะเล 171 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 149 กก. กุ้งกะต่อม 130 กก. ปลานิลดำ 113 กก. ปลาช่อน 110 กก. กุ้งก้ามกราม 87 กก. ปลาตะกรับ 49 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 49 กก. ปูดำ 48 กก.  ปลาแมว 42 กก. กุ้งตะกาดขาว 40 กก. ปลาอุบ 30 กก. ปลากระบอกขาว 20 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

โซนทะเลสาบตอนนอก...กุ้งตะกาดขาว 1832 กก. กุ้งหัวมัน 1370 กก. กุ้งขาว 380 กก. กุ้งตะกาด 657 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 120 กก. กุ้งแชบ๊วย 92 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 79 กก. ปลากดขี้ลิง 42 กก. ปลาตะกรับ 30 กก. ปูดำ 28 กก. ปลากระบอกขาว 22 กก. ปลาแป้นเล็ก 22 กก. ปลากระเบนตุ๊กตา 20 กก. ปลาดุกทะเล 20 กก. ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 15 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

กมลศิริ  รักกมล...รายงาน