ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนมีนาคม 2560สภาวการณ์แถวตลาดชะอวดเดือนนี้คึกคักมากถึงมากๆๆ  ทั้งชนิดและปริมาณสัตว์น้ำ ขนาดปลาหายากอย่างชะโอนก็ยังมีมากถึงวันละ 40 กิโลกรัม มากขนาดแม่ค้ายังกล้าการันตีว่าเดือนนี้ปลาจะชุมตลาดทั้งเดือน ว๊าว!

ต่างจากเกาะใหญ่  ที่ช่วงนี้สัตว์น้ำหายหน้าหายตากว่าเดือนก่อน เนื่องมาจากชาวประมงแขวนนวม เอ๊ย! ไม่ใช่ แขวนเครื่องมือเพื่อขึ้นห้างเอามาซ่อมแซม และเดือนนี้ก็เพิ่งได้ทยอยลงกัน แต่ส่วนที่ลงกันไปบ้างก่อนหน้าก็บ่นๆกันว่าได้กุ้งปลาน้อยจัง เฮ้อ!

คูเต่า ช่วงนี้น้ำเริ่มเค็ม กุ้งก็เริ่มมา ปลาก็เริ่มมี ปลากุเราก็มีจับกันได้บ้างพอเป็นสีสัน

ส่วนปากพะยูนสารพันสัตว์น้ำก็ยังคงปริมาณมากมายให้สบายตา โดยเฉพาะกุ้งก้ามกรามที่มีขนาดใหญ่ 3-4 ตัวต่อกิโลกรัม กุ้งกุลาดำปริมาณก็มากโข บางวันได้กันเป็นร้อยกิโลกรัมก็มี

ตลาดพัทลุงปริมาณสัตว์น้ำก็ทรงๆ แต่ไม่ถึงกับทรุด ยังมีปลาช่อนและปลาดุกอุยเฝ้าตลาดกันไว้ให้คลายเหงา

น้องใหม่ตลาดควนเนียง หวือหวากับบรรดาสารพัดสัตว์น้ำ นับได้ถึง 47 ชนิด  ชิชะ! ไม่ธรรมดาจริงๆ    
ทะเลน้อย ปริมาณสัตว์น้ำก็ไม่น้อยเหมือนชื่อทะเล ยังคงมีปลาประจำถิ่นอย่างปลาตะเพียนและปลาโสด ที่ยังเป็นเจ้าถิ่นกันอยู่ 

แถวนาปะขอ ช่วงนี้ชาวประมงไม่ค่อยออกทำการประมงกันเนื่องจากป.ปลานั้นหายาก ออกแล้วไม่คุ้มค่าน้ำมัน ส่วนใหญ่เลยหันมาปลูกแตงโมกัน แตงโมหวานๆมาแล้วจ๊า!

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย...ปลากระสูบขีด 180 กก.  ปลาตะเพียนขาว 163 กก. ปลาสลาด 122 กก. ปลาช่อน 103 กก. ปลากดเหลือง 63 กก. ปลานิลดำ 61 กก. ปลาดุกอุย 50 กก. ปลาชะโอน 45 กก. ปลาตะเพียนทราย 45 กก. ปลาตาแดง 37 กก. ปลากะสง 33 กก. ปลาชะโด 29 กก. ปลาซิวใบไผ่ 28 กก. ปลาสลิด 23 กก. ปลาบู่ทราย 15 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง...กุ้งกะต่อม 640 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 135 กก. กุ้งก้ามกราม 74 กก. ปลามะลิ 72 กก. ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 68 กก. ปลาช่อน 63 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 55 กก.ปลานิลดำ 50 กก. ปลากดคันหลาว 40 กก. ปลาแมว 40 กก.  ปลาดุกทะเล 35 กก. ปลากระทุงเหวปากแดง 29 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 29 กก. ปลาสลาด 27 กก. ปลากดเหลือง 27 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน...ปลานิลดำ 485 กก. ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 386 กก. กุ้งกุลาดำ 177 กก. ปลาดุกทะเล 169 กก. กุ้งก้ามกราม 133 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 132 กก. ปลาช่อน 126 กก. ปลากระสูบขีด 117 กก. ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 113.5 กก. กุ้งกะต่อม 110 กก. ปลาแป้นเล็ก 100 กก. ปลาแมว 96 กก. ปลากดเหลือง 85 กก. ปลาหมอช้างเหยียบ 83 กก. ปลากระทุงเหวควาย 51 กก.  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

โซนทะเลสาบตอนนอก...ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 75 กก. ปลากดขี้ลิง 70 กก. ปลาแป้นเล็ก 58 กก. ปลาดุกทะเล 49 กก. ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 47 กก. ปลาตะกรับ 38 กก. ปลานิลดำ 35 กก. กุ้งตะกาดขาว 34 กก. ปลากระบอกขาว 33 กก. ปลากระเบนตุ๊กตา 30 กก. ปูดำ 22 กก. กุ้งตะกาด 19 กก. ปลาช่อน 15 กก. กุ้งกุลาดำ 12 กก. ปลากะพงขาว 13 กก. (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

 

กมลศิริ  รักกมล...รายงาน