อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

สภาวะสัตว์น้ำรอบทะเลสาบสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2560กุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก มักจะมีเรื่องราวดีดีผ่านเข้ามาเสมอ  และสำหรับชาวประมงเรื่องราวดีดีคงหนีไม่พ้นการจับกุ้งปลาได้ล้นลำเรือ  ตลาดชะอวดเดือนนี้เลยละลานตาไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด คึกคักกันน่าดู! ทางด้านคูขุดหลังน้ำลดก็ได้ทิ้งสัตว์น้ำไว้ให้ดูต่างหน้าในปริมาณที่ไม่น้อยอยู่เหมือนกัน แต่ในส่วนของคูเต่ากลับพบว่าปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ยังน้อยอยู่  ชาวประมงบางส่วนยังไม่ออกทำการประมงกันเลย  ส่วนปากบางภูมีน้ำยังจืด กุ้งเลยยังหายหน้าหายตา มาเยือนทะเลน้อย  ช่วงนี้ปลาโสดครองตลาด ส่วนปลาช่อนลดน้อยถอยลง  ผ่านมาแถวจองถนนและนาปะขอช่วงนี้ลมแรงชาวประมงยังไม่ค่อยกล้าออกทะเล  ตลาดรถไฟขาดความคึกคักแม่ค้าบางเจ้าพับแผงกันไปเลยก็มี  โซนท่าเสาชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าปีนี้เป็นปีแรกที่พบปลาลิ้นควายขนดำ

ตลาดชะอวดและโซนทะเลน้อย...กุ้งกะต่อม 5 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 0.5 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 32 กิโลกรัม  ปลากระดี่หม้อ 3 กิโลกรัม  ปลากระสูบขีด 121 กิโลกรัม  ปลากราย 8 กิโลกรัม  ปลากระสง 22 กิโลกรัม  ปลาแขยงนวล 2 กิโลกรัม  ปลาแขยงหิน 0.1 กิโลกรัม  ปลาช่อน 104 กิโลกรัม  ปลาชะโด 13 กิโลกรัม  ปลาชะโอน 10.2 กิโลกรัม  ปลาซิวใบไผ่ 17 กิโลกรัม  ปลาซิวหางกรรไกร 5 กิโลกรัม  ปลาดุกอุย 41.5 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนขาว 66 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนทราย 6 กิโลกรัม  ปลาตาแดง 36 กิโลกรัม  ปลาตุม 6 กิโลกรัม  ปลาโทง 0.5 กิโลกรัม  ปลานวลจันทร์น้ำจืด 1 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 19 กิโลกรัม  ปลาบ้า 5 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 3 กิโลกรัม  ปลาพรหมหัวเหม็น 9 กิโลกรัม  ปลายี่สก 2 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 6 กิโลกรัม  ปลาสลาด 109 กิโลกรัม  ปลาสลิด 2.5 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบ 126 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 25 กิโลกรัม  ปลาหลดลาย 0.2 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

เกาะใหญ่และโซนทะเลหลวง...กุ้งกะต่อม 420 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 51 กิโลกรัม  กุ้งกุลาดำ 0.4 กิโลกรัม  ปลากดคันหลาว 8 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 15 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวควาย 0.5 กิโลกรัม  ปลากระสูบขีด 11 กิโลกรัม  ปลากะพงหิน 10.5 กิโลกรัม  ปลาแขยงนวล 1 กิโลกรัม  ปลาโคบ 2 กิโลกรัม  ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 61 กิโลกรัม  ปลาช่อน 45 กิโลกรัม  ปลาชะโด 9 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเล 33 กิโลกรัม  ปลาดุกอุย 1 กิโลกรัม  ปลาตะกรับ 9 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนขาว 1 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 14 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 22 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็ก 31 กิโลกรัม  ปลามะลิ 100 กิโลกรัม  ปลาแมว 16 กิโลกรัม  ปลายี่สก 5 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควายขนดำ 2 กิโลกรัม  ปลาลิ้นหมา 1 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 0.5 กิโลกรัม  ปลาสลาด 18 กิโลกรัม  ปลาสวาย 2 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบ 37 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 4 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 63 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 13 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

คูขุดปากพะยูนและโซนทะเลสาบตอนใน...กุ้งกระต่อม 43 กิโลกรัม  กุ้งก้ามกราม 61.5 กิโลกรัม  กุ้งกุลาดำ 69 กิโลกรัม  กุ้งแชบ๊วย 3 กิโลกรัม  กุ้งตะกาดขาว 10 กิโลกรัม  กุ้งตะกาด 6 กิโลกรัม  กุ้งหัวมัน 6 กิโลกรัม  ปลากดขี้ลิง 65 กิโลกรัม  ปลากดเหลือง 44 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวควาย 109 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวปากแดง 185 กิโลกรัม  ปลากระทุงเหวปากยาว 30 กิโลกรัม  ปลากระบอกขาว 21.5 กิโลกรัม  ปลากระเบนตุ๊กตา 5 กิโลกรัม  ปลากระสูบขีด 73.2 กิโลกรัม  ปลากะพงขาว 22 กิโลกรัม  ปลากะพงหิน 2.5 กิโลกรัม  ปลาแขยงนวล 4 กิโลกรัม  ปลาโคบ 15 กิโลกรัม  ปลาจิ้มฟันจระเข้ใหญ่ 68 กิโลกรัม  ปลาช่อน 152 กิโลกรัม  ปลาชะโด 7 กิโลกรัม  ปลาชะโอน 3 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเล 218 กิโลกรัม  ปลาดุกอุย 2 กิโลกรัม  ปลาตะกรับ 66 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนขาว 8 กิโลกรัม  ปลาตะเพียนทราย 3 กิโลกรัม  ปลาตาเหลือกสั้น 0.5 กิโลกรัม  ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 7 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 537 กิโลกรัม  ปลาบู่จุดเขียวใหญ่ 27 กิโลกรัม  ปลาบู่ทราย 7 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็ก 84 กิโลกรัม  ปลาแป้นใหญ่ 22 กิโลกรัม  ปลามะลิ 18 กิโลกรัม  ปลาแมว 37 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควายขนดำ 31 กิโลกรัม  ปลาลิ้นหมา 4 กิโลกรัม  ปลาวัวเล็ก 5 กิโลกรัม  ปลาสร้อยนกเขา 8 กิโลกรัม  ปลาสลาด 60 กิโลกรัม  ปลาหมอช้างเหยียบ 322 กิโลกรัม  ปลาหมอไทย 33 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 386 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 70 กิโลกรัม  ปลาหางควายหางแถบ 1.5 กิโลกรัม  ปลาหางแดง 1 กิโลกรัม  ปลาเห็ดโคน 5 กิโลกรัม  ปลาอุบ 10 กิโลกรัม  ปูดำ 6 กิโลกรัม  ปลาดอกหมากครีบสั้น 4 กิโลกรัม  ปลาดอกหมากครีบยาว 5 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

โซนทะเลสาบตอนนอก...กั้งตั๊กแตนสันแดง 1 กิโลกรัม  กุ้งกุลาดำ 0.5 กิโลกรัม  กุ้งแชบ๊วย 5.5 กิโลกรัม  กุ้งตะกาดขาว 11 กิโลกรัม  กุ้งตะกาด 12 กิโลกรัม  ปลากดขี้ลิง 23 กิโลกรัม  ปลากระบอกขาว 15 กิโลกรัม  ปลากระเบนตุ๊กตา 1 กิโลกรัม  ปลากะรังดอกแดง 3 กิโลกรัม  ปลาโคบ 2 กิโลกรัม  ปลาดุกทะเล 14 กิโลกรัม  ปลาตะกรับ 10 กิโลกรัม  ปลาท่องเที่ยวเกล็ดใหญ่ 2 กิโลกรัม  ปลานิลดำ 15 กิโลกรัม  ปลาบู่จุดเขียวใหญ่ 2 กิโลกรัม  ปลาแป้นเล็ก 4 กิโลกรัม  ปลาแมว 3 กิโลกรัม  ปลาลิ้นควายขนดำ 16 กิโลกรัม  ปลาหัวแข็งหนวดอ่อน 95 กิโลกรัม  ปลาหัวอ่อนหนวดแข็ง 24 กิโลกรัม  ปูดำ 14 กิโลกรัม  ปลาดอกหมากครีบสั้น 2 กิโลกรัม  ปลาดอกหมากครีบยาว 3 กิโลกรัม  (ปริมาณสัตว์น้ำกิโลกรัมต่อวัน)

กมลศิริ  รักกมล...รายงาน

8 มีนาคม 2560