สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ทรงเสด็จเปิดสถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สำนักพระราชวังประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59กิจกรรมเนื่องในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา ร่วมด้วยพนักงานและข้าราชการร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 1 ล้านตัว ณ บริเวณชายหาดหน้าสถาบันฯ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและเพื่อการเพิ่มจำนวนของปูม้าในทะเลอ่าวไทยจังหวัดสงขลา และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงโดยรอบ ทั้งนี้ปูม้าที่ปล่อยลงสู่ทะเลในวันนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจาก แพ ป.ทรัพอนัน ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้า มา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59 ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59 ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59 ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59 ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59