ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมแปลงใหญ่ การฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตกุ้งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา