สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

สัตว์น้ำเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้เองตามธรรมชาติ หากขาดการจัดการการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม มีการจับสัตว์น้ำมาใช้กันจนเกินขนาด โดยการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายก็จะทำให้สัตว์น้ำเติบโตไม่ทันตามความต้องการ และหมดลงได้ในที่สุด กรมประมงโดยหน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดพัทลุงได้มีการตรวจจับการทำประมงที่ผิดกฎหมายบริเวณทะเลน้อยจนมาถึงปากรอในปีงบประมาณ 2560 พบผู้กระทำความผิดด้านการประมง จำนวน 62 คดี ผู้ต้องหา 21 ราย จำนวนเรือ 15 ลำ พร้อมของกลางซึ่งเป็นเครื่องมือประมงจำนวน 1,015 รายการ ข้อมูลเพิ่มเติม=> คลิ๊ก

กฤษณา  องอาจ  รายงาน

12 ธันวาคม 2560