อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ในภาวะโลกปัจจุบันนับเป็นยุคข้าวยากหมากแพงอีกยุคหนึ่งของเมืองไทยเรา ดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรหรือดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ควรคำนึงถึงความประหยัดเข้าไว้ แม้กระทั่งในการทำการเกษตรหรือการเพาะเลี้ยงใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ เราควรหาวิธีต่าง ๆ ที่ทำให้ต้นทุนของเราต่ำลง ซึ่งก็หมายถึงจะทำให้เราได้กำไรมากขึ้นนั่นเอง และทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราลดต้นทุนในการทำการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์ก็คือ การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไว้ใช้นั่นเอง

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแอมโมเนียกันก่อนน่ะค่ะว่าแอมโมเนียในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วส่งผลอย่างไรต่อสัตว์น้ำของเรา จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องกำจัดแอมโมเนียออกจากระบบของเรา สารอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ำมีหลายชนิด ได้แก่ แอมโมเนีย ไนไตรท์  และไนเตรท ก๊าซไข่เน่า มีเทน ฯลฯ แต่ที่สำคัญและเป็นปัญหาในการบำบัดน้ำมากที่สุดมี 3  มี แอมโมเนีย ไนไตรท์ และไนเตรท

การดำรงชีวิตประจำวัน การเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ จำเป็นต้องใช้พลังงานจากสารอาหาร เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ พลังงานจากอาหารจะต้องมีมากกว่าที่ใช้ในการดำรงชีวิต จึงจะเหลือพลังงานเพื่อการเจริญเติบโต

ไคติน-ไคโตซาน เป็นวัสดุชีวภาพเกิดในธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตผสม ที่ประกอบด้วยอนุพันธ์ของน้ำตาลกลูโคสที่มีธาตุไนโตรเจนติดอยู่ด้วยทำให้มีคุณสมบัติที่โดดเด่น และหลากหลายมีประสิทธิภาพสูงในกิจกรรมชีวภาพ และยังย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

การได้เห็นปลาที่เลี้ยงไว้ในตู้ปลามีสุขภาพดีย่อมเป็นความต้องการของผู้เลี้ยง เมื่อใดก็ตามที่ปลาเริ่มมีอาการเจ็บป่วย ผู้เลี้ยงจะรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับจะป่วยตามปลาไปด้วย ความผูกพันธ์ระหว่างปลากับผู้เลี้ยงจึงไม่แตกต่างไปจากสัตว์เลี้ยงที่น่ารักอื่นๆ

บึงฉวาก เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด   คือ อำเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี   และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท  มีทางรับน้ำธรรมชาติจากคลองบ้านเซียน คอลงบางลี่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และรับน้ำจากคูส่งน้ำซึ่งผันน้ำมาจากแม่น้ำท่าจีน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี บึงฉวากมีความกว้างประมาณ 650 เมตร ความยาวประมาณ 6,500 เมตร ระดับน้ำลึกเฉลี่ย 2 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,807 ไร่

เคยดุ่มเดินไปตามชายหาดกันบ้างไหมเจ้าคะ หรือตอนที่ขุดทรายเล่น เคยมองเห็นตัวอะไรกระโดดอยู่ไวๆ จนมองแทบไม่ทันกันบ้างไหม หรือเมื่อพลิกก้อนหินที่อยู่ปริ่มๆ น้ำสักก้อน อาจเห็นตัวอะไรเคลื่อนไหวอยู่ สัตว์เล็กๆ ตัวนี้มีความสำคัญแบบไม่ใช่เล็กๆ แลก็พบได้ทั่วไปเพียงแต่เราจะเห็นมันฤาไม่เท่านั้นเอง

เมื่อกล่าวถึงไส้เดือนดิฉันจำได้ว่าเมื่อตอนยังเป็นเด็กมีปัญหา...อะไรเอ๋ย...ที่ผู้ใหญ่มักจะถามและเจออยู่บ่อยครั้งนั่นคือ อะไรเอ๋ยชื่ออยู่บนฟ้าแต่กายาอยู่ใต้ดิน......(คำตอบคือ...ไส้เดือน)

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะปลาสวยงามมีหลายปัจจัยครับที่ทำให้ปลาที่เราเลี้ยงนั้นมีความสมบูรณ์  แข็งแรง และสวยงามอย่างเช่นอาหาร คุณภาพน้ำ สายพันธุ์  อุณหภูมิ เหล่านี้เป็นต้น แต่มีอีกอย่างครับที่สำคัญและมองข้ามไปไม่ได้เลย สิ่งนั้นก็คือระบบกรองครับโดยเฉพาะวัสดุกรองที่นำมาใช้

สำหรับวงการเลี้ยงปลา ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาสวยงาม หรือการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ นอกจากการให้อาหารที่เพียงพอเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของปลาแล้ว การจัดการคุณภาพน้ำถือเป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการหมั่นกำจัดของเสีย เช่น ขี้ปลา เศษอาหารที่หลงเหลือ ให้ออกไปจากระบบ