อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ในการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จนั้น มีปัจจัยและองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างที่เกษตรกรจะต้องนำมาพิจารณาประกอบกัน ซึ่งอาหารนับว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาและสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อาหารธรรมชาติ และอาหารสำเร็จรูป

ในเรื่องของการอนุรักษ์เต่าทะเล ปัจจุบันทางราชการให้ความสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นกรมประมง กรมป่าไม้ และกองทัพเรือ โดยเฉพาะเกาะมันใน จังหวัดระยอง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกรรมสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างเป็นศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล และได้พระราชทานชื่อว่า "โครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล"    อยู่ในความดูแลของกรมประมง ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

ชื่อไทย                         จระเข้น้ำเค็ม, จระเข้ตีนเป็ด, ไอ้เคี่ยม
ชื่อสามัญ                       SALTWATER CROCO
ชื่อวิทยาศาสตร์               Crocodylus   porosus

ความสำเร็จในการวิจัยเรื่อง การผลิตไส้เดือนทะเล เป็นการค้าของ อ.สุรพล ชุณหบัณฑิต จากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับกันว่า ไส้เดือนทะเล เป็นอาหารที่ดีสำหรับแม่พันธุ์กุ้งทะเล และเป็นเหยื่อชั้นยอดที่นักตกปลาอยากใช้

เนื่องจากสถานการณ์ความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีอัตราประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น ๆ และปริมาณความต้องการในการบริโภคเพิ่มขึ้นติดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขณะเดียวกันที่ทรัพยากรธรรมชาติหรือแม้แต่ผลผลิตทางการเกษตรลดน้อยลงเป็นไปในลักษณะผกผัน โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรที่ต้องอาศัยความชุ่มชื้นจากธรรมชาติถึง 75%

ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์น้ำประสบกับปัญหามากมาย ทำให้เลิกกิจการไปหลายราย เช่น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลากะพงในกระชังแถวเกาะยอ เพราะว่าสภาพของแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถนำน้ำมาใช้เลี้ยงกุ้งในนาได้ และเลี้ยงปลากะพงในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ (อาจเสี่ยง) เพราะแหล่งน้ำนั้นเกิดโรคระบาด น้ำเสียจากโรงงาน น้ำจืดตลอดปี  จึงเป็นปัญหาต่อการจัดการและควบคุม

เป็นเวลานานหลายปีที่นักเพาะเลี้ยงได้ทดลองวัสดุกรองหลายชนิด เช่น ที่ม้วนผม ซึ่งเอกสารนี้จะอธิบายสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะนำวัสดุกรองมาใช้ในการเพาะเลี้ยง บทบาทสำคัญของวัสดุกรองในระบบน้ำหมุนเวียน โดยวัสดุกรองสามารถที่จะเปลี่ยนความเป็นพิษ ของแอมโมเนีย ไปยังไนเตรท ลดปริมาณตะกอนแขวนลอย และช่วยกำจัดของสารอินทรีย์ต่างๆ ดังนั้นควรคำนึงถึงความเหมาะสมของคุณสมบัติและประสิทธิภาพของวัสดุกรอง

หินเป็นก็คือ  หินที่เกิดจากองค์ประกอบของแร่ธาตุจำพวกแคลเซียม คาร์บอเนตจากโครงสร้างของซากปะการังที่ตายทับถมกัน โดยสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อาศัยตามแนวปะการัง เช่น ดาวเปราะ สาหร่าย กุ้ง  หนอนทะเล  แพลงก์ตอน และแบคทีเรีย ที่อาศัยอยู่ทั้งผิวนอกและภายในรูพรุนของหินนั้นเอง

มองต่างมุมฉบับนี้ต่อจากฉบับที่แล้วที่ค้างเอาไว้ตรงที่แม่ค้ารอบทะเลสาบสงขลาแต่ก่อนจะไปตรงนั้น เราจะมาพูดถึงความสมบรูณ์ในทะเลสาบสงขลากันก่อนน่ะ...ซึ่งใครหลาย ๆ คนอาจจะไม่เข้าใจว่าความสมบรูณ์ของทะเลสาบนั้นเป็นอย่างไรเขาวัดกันตรงไหน แต่เอ... เราจะเริ่มตรงไหนก่อนดีล่ะ เอางี้แล้วกันผมจะบอกสิ่งที่ชัดที่สุดเลยเกี่ยวกับความสมบรูณ์ของทะเลสาบนั้นก็คือ ปริมาณสัตว์น้ำในทะเลสาบที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กุ้งก้ามกราม เดือนกรกฎาคม 2556 มียอดรวมทั้งหมดต่อเดือนได้ถึง 14,377.50 กิโลกรัมแน่ะ  ถือว่าเยอะอยู่นา และมีคำถามต่ออีกว่าแล้วกุ้งก้ามกรามเหล่านี้มาจากไหน ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนไม่เห็นมีเลย จะใครที่ไหนอีกเล่าก็โครงการฟาร์มทะเลของกรมประมงนี่แหล่ะ เค้าจัดให้...

หากจะกล่าวถึงกุ้งก็นับว่าเป็นอาหารทะเลที่มีผู้นิยมบริโภคเป็นอันดับต้นๆ กันเลยทีเดียวและประเทศไทยเองก็นับได้ว่าการส่งออกของอุตสาหกรรมกุ้งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากกุ้งสามารถนำรายได้เข้าประเทศไทยในแต่ละปีเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท เห็นมั๊ยค่ะว่ามูลค่ามันเยอะมากจริงๆ