ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ความสำเร็จในการวิจัยเรื่อง การผลิตไส้เดือนทะเล เป็นการค้าของ อ.สุรพล ชุณหบัณฑิต จากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับกันว่า ไส้เดือนทะเล เป็นอาหารที่ดีสำหรับแม่พันธุ์กุ้งทะเล และเป็นเหยื่อชั้นยอดที่นักตกปลาอยากใช้

ไส้เดือนทะเล อายุ 17 วัน ขายให้ฟาร์มปลาสวยงามเมืองนอก เช่น ประเทศอังกฤษเขามีการผลิตไส้เดือนทะเล(แม่เพรียง)ขายมานานแล้ว วิธีผลิตเป็นโนวฮาวที่ต้องซื้อ-ขายกันในราคาแพง สำหรับเมืองไทยไส้เดือนทะเล(แม่เพรียง)นี้ใช้กันในวงการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำหรือกุ้งแชบ๊วยเป็นไส้เดือนทะเลที่รวบรวมมาจากธรรมชาติ โดยส่วนหนึ่งเคยถูกส่งไปขายที่ญี่ปุ่น แต่ต้องหยุดไปเพราะไม่มีไส้เดือนทะเลเพียงพอ จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ที่ อ.สุรพล ชุณหบัณฑิต ผู้ซุ่มศึกษาวิจัยมาร่วม 10 ปี ได้มาชี้แนะวิธีผลิตไส้เดือนทะเล เพื่อจำหน่าย ไส้เดือนทะเล จึงน่าจะเป็นสินค้าสัตว์น้ำที่เด่นอีกชนิดหนึ่งของคนไทยในอนาคตอันใกล้นี้ ใครสนใจ
     ติดตามได้เลยค่ะเริ่มต้นจากการรวบรวมพ่อ-แม่พันธุ์ไส้เดือนทะเลจากธรรมชาติ โดยการซื้อจากชาวประมงที่ขุดมาขายหรือขุดเองจากชายหาด โดยใช้กากน้ำปลาหรือปลาสดสับผสมน้ำสาดบนพื้นทรายเมื่อน้ำลงครึ่งหาดล่อให้มันขึ้นมาจากทรายให้เราจับ แต่ต้องระวังอย่าให้ตัวมันขาดหรือบาดเจ็บ ลำเลียงโดยใส่ภาชนะที่ใส่ทรายอื่นๆไม่ต้องใส่น้ำ นำไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงที่ความหนาแน่น 4,000-6,000 ตัว/ตารางเมตร บ่อเลี้ยงต้องจัดให้มีลักษณะใกล้เคียงกับธรรมชาติที่ไส้เดือนทะเล(แม่เพรียง)อาศัยอยู่โดยพื้นบนสุดเป็นทรายละเอียดหนาประมาณ 10 ซม.มีระบบน้ำขึ้น-น้ำลงระดับน้ำสูงสุดไม่เกิน 10 ซม. จะเป็นบ่อซีเมนต์หรือบ่อผ้าใบก็ได้ วางท่ออากาศไว้ด้วยเพื่อเปิดอากาศช่วยบำบัดพื้นบ่อเมื่อพื้นบ่อมีก๊าซไข่เน่ามาก บ่อต้องอยู่ในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี อุณหภูมิทราย 28-30oC ความเค็มน้ำประมาณ 32 ppt อย่าให้ฝนตกลงในบ่อได้อาหารให้ได้ทั้งพืชและสัตว์ รวมทั้งเศษอินทรีย์สาร แต่ถ้าเป็นอาหารสดน้ำและทรายจะเน่าเสียเร็ว อ.สุรพล จึงคัดสูตรอาหารผสมไว้ให้เป็นสูตรที่เตรียมง่าย ใช้สะดวก ตัวอย่างวัสดุอาหารก็เช่น ปลาป่น รำ น้ำมันพืช ยีสต์ หรือจะใช้อาหารกุ้งกุลาดำก็ได้ ในช่วงนี้ให้อาหารให้ลดระดับน้ำลงเหลือ 0.5 ซม. เริ่มให้อาหารเมื่อไส้เดือนทะเลอายุ 20 วัน วันละ 2 มื้อ ไส้เดือนทะเลโตให้อาหารวันละ 1 มื้อเมื่อพ่อ-แม่พันธุ์สมบูรณ์เพศพร้อมที่จะผสมพันธุ์มันจะคลานมาอยู่บนผิวทราย ให้แยกออกนำไปใส่ในอ่างที่ใส่น้ำสะอาดในอัตราตัวผู้ 1 ตัว/ตัวเมีย 2 ตัว ตัวเมีย 1 ตัว ให้ไข่ 20,000-30,000 ฟอง แม้มันจะอายุสั้นแต่สามารถเลี้ยงได้ง่ายโตได้เร็ว สามารถเลี้ยงเป็นไส้เดือนทะเลวัยรุ่น ได้อัตรา
    รอดประมาณ 50% เมื่อเลี้ยงจนโตจะได้น้ำหนักประมาณตัวละ 0.4-1.0 กรัม นั่นคือ แม่พันธุ์ 1 ตัว ให้ผลผลิตได้ประมาณ 2.5-10 กิโลกรัมโตเต็มที่ได้ภายในเวลา 4-5 เดือนต้นทุนในการผลิตไส้เดือนทะเลตามที่ อ.สุรพล ศึกษามาจะไม่เกิน 200 บาทต่อ 1 กิโลกรัม ในขณะที่สามารถขายไส้เดือนทะเลได้กิโลกรัมละ 400-800 บาท ราคาดีกว่ากุ้ง ทั้งๆที่ใช้เวลาพอๆกัน และการเลี้ยงกุ้งต้นทุนสูงกว่ามาก เครียดกว่ามากและเสี่ยงมากกว่า คุณว่าจริงไหมค่ะ (แต่อย่าเปลี่ยนใจมาเลี้ยงไส้เดือนทะเลกันหมดน่ะ เดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงกุ้ง)

ภาพจาก https://www.facebook.com/

 

 

 

 

อ้างอิง

นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 152 ประจำเดือนเมษายน 2545 และนิตยสารเพื่อนชาวกุ้ง เดือนเมษายน 2545

https://www.facebook.com/