ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

อาหารปลาในปัจจุบันมีทั้งอาหารสำเร็จรูป อาหารธรรมชาติและอาหารที่ได้จากการเลี้ยง โดยศึกษาจากธรรมชาติ นักเพาะเลี้ยงปลาสามารถเลือกอาหารให้กับปลาที่เลี้ยง เพื่อสุขภาพของปลาที่ดี หนอนนกเป็นอาหารสุขภาพสัตว์น้ำธรรมชาติที่สามารถเพาะเลี้ยงได้เอง ที่ชาวบ้านเรียกว่าหนอนนก ซึ่งมาจากตัวอ่อนของแมลงปีกแข็งที่เรียกว่ามอดลำข้าวสาลี ซึ่งเป็นศัตรูที่เกษตรกรไม่ค่อยยากเจอ เพราะทำความเสียหายให้กับข้าวสาลี เพราะข้าวสาลีเป็นอาหารของมัน

ภาพจาก https://th.wikipedia.org/


   จากเป็นศัตรูข้าวสาลีมาเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติของสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยได้นำมอดลำข้าวสาลีเพาะเป็นตัวหนอน จากแมลงปีกแข็งกลายเป็นหนอนตัวนิ่ม ๆ เพิ่มจำนวนเป็นหลาย ๆ ตัวจากการเพาะเลี้ยงกลายมาเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อสัตว์น้ำอีกชนิดหนึ่งทางด้านโปรตีนและอื่น ๆ อีกมากมายให้กับสัตว์น้ำ เช่น ปลาสวยงามจำพวกปลาตะพัด ปลาหมอสี และปลาสวยงามอื่น ๆ ที่ชอบกินอาหารมีชีวิตตลอดจนปลาเศรษฐกิจของไทย เช่น ปลาดุก ปลาช่อน และปลาอื่น ๆ รวมถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ คือ กบนั้นเอง และรวมนกด้วย
   การเลือกหนอนให้สัตว์น้ำกิน ต้องเลือกซื้อให้เหมาะกับปลาที่เลี้ยงหรือนิสัยการกินอาหารของปลา เพราะปลาบางชนิดอาจจะไม่ชอบหนอนหรือปลาบางชนิดอาจเคยชินกับอาหารสำเร็จรูปแต่พอมาพบตัวหนอนอาจจะไม่กินหรือถ้ากินก็อาจจะคายออก ดังนั้นอาหารหนอนควรเลือกให้ถูกกับชนิดปลาหรือพยายามฝึกให้ปลากินทีละนิดผสมกับอาหารสำเร็จรูป เพื่อเป็นอาหารเสริมที่ดีของปลา เพราะว่ามีโปรตีน
   คุณค่าทางอาหารของหนอนนกสด

   คุณค่าทางอาหาร            %
   โปรตีน                       17.37
   ความชื้น                     13.23
   ไขมัน                          7.02
   เยื่อใย                         5.76
   เถ้า                             1.29
   ฟอสฟอรัส                  0.26
   แคลเซี่ยม                   0.02
   ซัสเฟอร์                      0.11
    แมกนีเซี่ยม                0.07
   โพแทสเซี่ยม              0.38
   โซเดียม                     0.05
   เหล็ก (ppm)            48
   แมงกานีส (ppm)        7
   สังกะสี (ppm)          57
   
   เห็นหรือยังว่าคุณค่าทางอาหารสดของหนอนตัวเล็ก มากมายโดยธรรมชาติ

   ประโยชน์ของหนอนนก
-   ไม่ทำให้น้ำเสียได้ง่าย และไม่จำเป็นต้องถ่ายน้ำบ่อย ๆ 
-   ทำให้ปลาที่เลี้ยงมีสีสดและอ้วน
-   เป็นแหล่งโปรตีนอีกชนิดหนึ่งและเป็นอาหารเสริมที่ดี
-   ทำให้ปลามีสุขภาพแข็งแรงดี
   หนอนนกเป็นอาหารที่มีประโยชน์และมีโปรตีนอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถให้ปลาหรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ กินได้ เพื่อให้สัตว์ของท่านมีสุขภาพแข็งแรง ทำให้ดูสวยงามและสีสดใสขึ้น และในบ้านเราอาจจะมีแมลงชนิดอื่น ๆ ที่สามารถนำมาทดแทนอาหารปลาได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่มีแต่หนอนนกเท่านั้น เช่น จิ้งหรีด แมลงชอน ซึ่งเป็นอาหารตัวโปรดของปลาหลายชนิดทีเดียว ซึ่งอาจจะนำมาทดแทนอาหารปลาจำพวกหนอนได้เป็นอย่างดี

 

เรียบเรียงโดย.....โกวิทย์  พุฒทวี


เอกสารอ้างอิง
ไพโรจน์  ศรีจันทรา.  เทคนิคผลิตขยายยอดรำข้าวสาลี (หนอนนก) มติชนเทคโนโลยีชาวบ้าน.  ปีที่ 13  
ฉบับที่ 269  ประจำเดือนสิงหาคม 2544.  หน้า 64-65.
อภินันท์  สุวรรณรักษ์.  หนอนนกอาหารสุขภาพสัตว์น้ำ.  มติชนเทคโนโลยีชาวบ้าน  ปีที่ 12  
ฉบับที่ 245 ประจำเดือนสิงหาคม 2543.  หน้า 63-65.
http://www.nokkronghuajuck.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopi...
http://www.aquatica.co.th/th/knowlage/knowdetail.php?pid=2