อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

การได้เห็นปลาที่เลี้ยงไว้ในตู้ปลามีสุขภาพดีย่อมเป็นความต้องการของผู้เลี้ยง เมื่อใดก็ตามที่ปลาเริ่มมีอาการเจ็บป่วย ผู้เลี้ยงจะรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกับจะป่วยตามปลาไปด้วย ความผูกพันธ์ระหว่างปลากับผู้เลี้ยงจึงไม่แตกต่างไปจากสัตว์เลี้ยงที่น่ารักอื่นๆ

วิธีการทำให้ปลามีความสุข กินดีอยู่ดีมีหลายวิธี

                1.การเปลี่ยนถ่ายน้ำ ปลาหายใจทางเหงือก อ้าปากรับน้ำ ปลาลอยหัวฮุบอากาศแสดงว่าน้ำขาดออกซิเจน เมื่อเลี้ยงไปนานๆ ในน้ำจะมีของเสียสะสมเพิ่มขึ้นทุกวัน จะเป็นพิษและขาดออกซิเจน การถ่ายน้ำเปรียบเสมือนเป็นการติดพัดลมระบายอากาศ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 1-2 สัปดาห์  หลังเปลี่ยนน้ำปลาจะคึกคักขึ้นเพราะมีความสุข การเปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นวิธีการช่วยให้คุณภาพน้ำดีขึ้น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายด้วย

                2.การเติมและซ่อมแซมต้นไม้น้ำ ต้นไม้บางต้นจะเฉาตาย กร่อน เพราะปลาตอด ต้องคอยเปลี่ยนซ่อมอยู่เรื่อยๆ เพิ่มออกซิเจนดูดคาร์บอนไดออกไซค์ ไม้น้ำในตู้ปลาช่วยดูดแอมโมเนียในน้ำได้ เพิ่มออกซิเจนตอนกลางวันทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปลารู้สึกเหมือนอยู่ในธรรมชาติ ปลาไม่เครียดจะโตดีสีสวย     ความเป็นธรรมชาติ ความอ่อนไหว และสีสันของต้นไม้น้ำทำให้ปลามีชีวิตชีวา

                3.การใส่เครื่องประดับตู้ปลา เป็นการเพิ่มที่หลบซ่อนให้ปลาไปในตัว โดยเฉพาะปลาที่หลบซ่อนตามซอกหินในธรรมชาติจะชอบมาก ปลาที่หลบซ่อนจะไม่เครียด สุขภาพจะดีขึ้น สีสวย

                4.การเปลี่ยนกรวดรองพื้นตู้ เวลาล้างตู้ปลามักจะเอากรวดออกมาล้างด้วย เปลี่ยนชนิดกรวดและสีกรวด เป็นการสร้างสีสันให้ตู้ปลา ส่วนกรวดเก่าเราไม่ทิ้ง ตากแดดแห้งแล้วเก็บไว้ใช้ได้อีก

                5.การทำความสะอาดระบบกรองน้ำ เมื่อมีตะกอนสะสมอยู่เต็ม ประสิทธิภาพการกรองจะลดลง ให้อาหารมากเกินไป ระบบกรองจะตันเร็ว แบคทีเรียในที่กรองทำหน้าที่ย่อยสลายเศษอาหารและขี้ปลาทำงานไม่ทัน แอมโมเนียในน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น มีกลิ่นเหม็น การล้างระบบกรองจะช่วยให้ประสิทธิภาพการกรองกลับมาดีขึ้น ปลาจะอยู่สบายมีความสุขเวลาล้างระบบกรอง ไม่ต้องแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อ ถ้าไม่มีปลาป่วยหรือติดเชื้อ เพราะระบบกรองต้องการแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ การดูดตะกอนเศษอาหารบริเวณพื้นตู้ ช่วยกำจัดของเสียและลดปริมาณเชื้อในตู้ สิ่งขับถ่ายจากตัวปลาจะทำให้คุณภาพน้ำต่ำลง

                6.การเพิ่มปลาในตู้ การนำปลาใหม่มาเพิ่มลงไป ต้องป้องกันโรคที่มากับปลาใหม่ ต้องนำปลาใหม่มากักดูโรคประมาณ 2 อาทิตย์ ถ้าปลาเป็นโรคก็จะแสดงอาการออกมาก็ทำการรักษาให้หายก่อน จึงจะนำไปปล่อยรวมกับปลาเก่า

                7.การให้อาหารคุณภาพสูง อาหารราคาถูกเกินไปที่ไม่มีคุณภาพ ปลาจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ถ้าอาหารย่อยไม่ดี ระบบกรองจะตันเร็ว ขนาดเม็ดอาหารก็มีผลต่อการกินของปลา ปลาตัวเล็กปลาเล็ก ให้อาหารขนาดเล็กๆ ปลานีออน ปลาม้าลาย ปลาหางนกยูง ปลาเทวดา ปลาคิลลี่ มีอาหารสำหรับปลาพวกนี้โดยเฉพาะ

 การดูแลเอาใจใส่ปลาเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการป้องกันโรคและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับปลาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นในการดูแลเอาใจใส่ปลาเพื่อทำให้ปลามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยได้ง่าย เมื่อเราเห็นปลาที่เลี้ยงแล้วว่ายน้ำไปมาอย่างมีความสุข ทำให้ผู้เลี้ยงย่อมมีความสุขไปด้วย

 

เรียบเรียงโดย...ตุลฮาบ  หวังสุข

 

อ้างอิง

PET-MAG นิตยสารสัตว์เลี้ยง ปีที่8 ฉบับที่86 เดือนสิงหาคม 2549 หน้า61-63

FANCY FISH คลังสมองของนักนิยมปลาสวยงาม ปีที่6 ฉบับที่63 ประจำเดือนม.ค.49  หน้า71-74