ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ชื่อไทย : หอยชักตีน , สังข์ตีนเดียว
ชื่อสามัญ : WING SHELL , Dog conch.
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strombus    canarium

 

 

ลักษณะทั่วไป
     เป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายผลสาลี่เปลือกบางเรียบและมีสีขาว มีความสูงระหว่าง 3.5-5.5 เซนติเมตร เหตุที่เรียกว่า "สังข์" ก็เพราะมีลักษณะภายนอกคล้ายกับหอยสังข์ที่ใช้รดน้ำในวันมงคลสมรส แต่หอยชักตีนหรือสังข์ ชนิดนี้มีขนาดเล็กกว่า มีลักษณะพิเศษ ตรงส่วนปากมีติ่งคล้ายเล็บยื่นออกมา เมื่อเวลาลวกหอยสุกแล้วสามารถดึงส่วนที่ยื่นเพื่อดึงเนื้อหอยภายในออกมาได้จึงเรียกกันว่า "หอยชักตีน"
หอยชักตีนจะอาศัยตามหาดโคลนปนทราย พบในอ่าวหลายแห่งด้วยกัน เช่น อ่าวบ้านดอน เกาะสมุย ศรีราชา เกาะเสม็ด แหลมสิงห์ เกาะตลุย และอ่าวบางเบิด กินสาหร่ายและอินทรียสารตามพื้นทะเล

ประโยชน์
     เปลือกใช้ทำเครื่องประดับหรือเก็บสะสมเป็นงานอดิเรก และเนื้อมีรสชาติดีนิยมนำมาลวกและจิ้มน้ำจิ้มรับประทาน 

วิธีลวกหอย :โดยเอาหอยแช่ในน้ำ ตำพริกขี้หนูใส่ลงไปเพื่อให้หอยคายดินเร็วขึ้น ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ล้างให้สะอาดเอาลงลวกในน้ำเดือด ประมาณ 2-3 นาที 
เครื่องปรุงน้ำจิ้ม : กระเทียม พริกขี้หนู น้ำตาล น้ำปลา มะนาว เกลือ
วิธีปรุง : เอาเครื่องปรุง-ใส่ครกโขลกเข้าด้วยกันคั้นมะนาวลงไปตามต้องการ ปรุงรสให้ออก เปรี้ยวหวาน 


กมลศิริ รักกมล ผู้เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง
จิตติมา อายุตตะกะ. 2543. รายชื่อหอยทะเลของไทยที่พบทั่วไป : เสวนาวิชาการ เรื่อง การศึกษา วิชาการหอย ปี 2000.  ภาควิชาวิยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 2543. หน้า 162.
สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา , 2540. หน้า 282.
Dnfe5.nfe.go.th./localdata/Rsouth/KraBe/culture3.html