ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ดวงจันทร์ใช่เป็นแค่ชื่อนักร้อง  หรือดวงจันทร์ใช่มีความสำคัญเพียงแค่แปลงร่างเป็นหมาป่าในเทพนิยายเท่านั้น   ฮั่นแน่....ผมขึ้นต้นอย่างนี้คงงงละซิท่า...ไม่ต้องงงหรอกเพราะผมงงตั้งแต่เริ่มต้นแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงต่อดีน่า...ไม่เอาน่าล้อเล่นนิดเดียวงอนซะแล้วว้า...แย่จัง

ผมกำลังจะพูดว่าดวงจันทร์นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกับการลอกคราบของปูม้า   เพราะปูม้านั้นจะเจริญเติบโตได้ด้วยการลอกคราบจำเอาไว้นะคนดี...แต่ก็มิใช่มีเพียงแค่นั้นยังมีปัจจัยอื่นๆประกอบอีกมากเช่น  น้ำขึ้นน้ำลง   คุณภาพและปริมาณอาหารที่ปูกิน   ขนาดของปู   เป็นต้น

ภาพจาก https://www.khaosod.co.th/


ฮอร์โมนที่ควบคุมการลอกคราบ
         ฮอร์โมนที่กระตุ้นการลอกคราบนั้นจะอยู่ในกลุ่ม  steroids  ซึ่งมีด้วยกัน 3 ชนิด  คือ   Exdysone , 20 hydroxyecdysone  หรือ 20E และ ponasterone –A หรือ Po-A  ซึ่งจะพบสะสมอยู่ในเลือด ตับอ่อน  อวัยวะสืบพันธุ์ของปูเพศผู้  และใน Cytochrome  p450 genas
         แต่ที่เกี่ยวข้องกับการลอกคราบได้แก่  Ponasterone-A ส่วนExdysone ส่วน 20E  นั้นเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและระบบสืบพันธุ์ของปู
ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการลอกคราบของปู
         หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๋...แล้วการลอกคราบไปเกี่ยวอะไรกับดวงจันทร์ด้วย  จริงมั้ย?   อยู่กันคนละพื้นที่เลยไม่น่าจะเกี่ยวน่า...แต่ก็นั่นแหละน่ะทั้งเกษตรกรที่เลี้ยงปูนิ่ม  และนักวิชาการที่คลุกคลีกับธุรกิจที่เลี้ยงปูทั้งไทยและต่างประเทศ  ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าการลอกคราบจะมีความสัมพันธ์กับเดือนมืด-เดือนหงาย   แต่อีกมุมมองหนึ่งเชื่อว่าเป็นการบังเอิญเท่านั้น
        ดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการลอกคราบของปูก็ด้วยเหตุผลที่ว่าช่วงระหว่างขึ้น13 ค่ำ-แรม 3 ค่ำ   นั้นระดับน้ำในทะเลขึ้นสูงสุด-ลงต่ำสุด   ซึ่งจะเกิดขึ้นเดือนละครั้งเมื่อน้ำทะเลลงสูงกว่าที่เคยเบ็น   ปูก็มีแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น  และปูจะแข็งแรงขึ้นและจะทำให้ลอกคราบเร็วขึ้นถ้าเป็นเช่นนี้ก็พอจะฟังได้ในระดับหนึ่งว่าดวงจันทร์ก็มีอิทธิพลต่อการลอกคราบของปูเช่นกัน   แต่คงจะใช้กับฟาร์มเลี้ยงปูในบ่อซิเมนต์หรือบ่อดินไม่ได้ เพราะไม่ได้เกี่ยวกับน้ำขึ้น-น้ำลง หรือข้างขึ้น-ข้างแรมเลย...จริงมั้ย ?
        และอีกเหตุผลหนึ่งที่ไม่เชื่อว่าดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการลอกคราบของปูนั้นคืออ่าวไทยและอันดามันนั้นช่วงที่น้ำเกิดสูงสุดจะมีประมาณเดือนละครั้ง   นั้นก็หมายความว่าปูต้องลอกคราบเดือนละครั้งด้วย....แต่การลอกคราบของปูนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของปู  ปูขนาดเล็กจะลอกคราบเร็วกว่าปูขนาดใหญ่  เช่น  3.0-5.0 ซ.ม  จะลอกคราบทุก 5-7 วัน   ปูขนาด  6.0-1.0  ซ.ม  จะลอกคราบทุก 10-15 วัน  ปูขนาด  12-15  ซ.ม  จะลอกคราบทุก 20-40 วัน  เป็นต้น  และในการทำธุรกิจปูนิ่มนั้นปูส่วนใหญ่จะมีกระดองกว้าง  8-15 ซ.ม  ซึ่งการลอกคราบจะอยู่ระหว่าง 15-35 วัน  บังเอิญไปตรงกับช่วงขึ้น 10 ค่ำ – แรม 3 ค่ำพอดี  และจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ซ้ำบ่อยๆ จึงทำให้เกษตรกรนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการฟาร์มได้เป็นอย่างดี
        แล้วตกลงดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการลอกคราบของปูหรือเปล่านั้น  ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น น้ำขึ้น-น้ำลง  ขนาดของปู  คุณภาพและปริมาณ  อาหารที่ปูกิน  เป็นต้น  ส่วนดวงจันทร์นั้นถ้าจะมีผลบ้างก็โดยอ้อมๆ  ในลักษณะของน้ำขึ้น-น้ำลงหรือข้างขึ้นข้างแรม  ดังนั้นหากจะฟังธงไปว่าดวงจันทร์มีอิทธิพลต่อการลอกคราบของปูนั้นก็คงจะไม่ใช่ละน่ะ...ว่ามั่ย?...

 

 

เรียบเรียงโดย....บุญยา   คงคาลิหมีน


 เอกสารอ้างอิง
 ผศ.ดร. บรรจง   เทียนส่งรัศมี . สำนักประสานงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร  พืชและสัตว์น้ำ  สกว . นานาสัตว์น้ำ  ปีที่11 ฉ1 (เล่มที่ 36) มิถุนายน 2550.หน้า 2-5