สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน พบกันอีกครั้งนะคะ หลังจากที่ห่างหายไปหลายเพลา สำหรับบทความฉบับนี้ ดิฉันจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของปูทะเลที่หลายๆ คนคงเคยสงสัยกัน หรืออาจยังไม่ทราบว่าคือปูอะไร ชนิดไหนบ้าง และแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร ดิฉันรับประกันเลยว่าหลังจากที่ทุกท่านได้อ่านบทความนี้แล้ว คงต้องร้องอ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง

กินหรอย ๆ ต้องหอยเสียบ โดยขวัญเรือน สุวรรณรัตน์หอยที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีมากมายหลากหลายชนิด บางชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการและเศรษฐกิจ เช่น หอยนางรม หอยแครง หอยเปาฮื้อ หลายท่านคงคุ้นเคยและรู้จักดี แต่ยังมีหอยอยู่บางชนิดที่หลายท่านรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีเช่นกัน แต่ความนิยมในการบริโภคยังไม่กว้างขวาง เป็นเพราะอะไร   ไม่อร่อย ไม่ใช่  น่าเกลียดน่ากลัว ก็ไม่ใช่ บทความฉบับนี้มีคำตอบค่ะ

แกะเปลือก ปูม้า โดย นายนรินทร ใหม่วัดเห็นชื่อว่า “แกะเปลือกปูม้า” ผู้อ่านอาจจะงงว่าบทความฉบับนี้จะมาบอกเล่าถึงการ ”แกะเปลือกปูรับประทาน” หรือ “แกะเปลือกปูเพื่อศึกษากายวิภาค” แต่ผู้เขียนพยามเรียบเรียงข้อมูลให้ครอบคลุมความน่าสนใจของปู้มาจากหลากหลาย แหล่งข้อมูลเพื่อนำเสนอแก่ผู้สนใจ ราวกับได้แกะเปลือกจนมองเห็นเนื้อแท้ของ “ปูม้า”

แกะเปลือก ปูม้า(ตอน 2) เมื่อปูม้า สลัดคราบ โดย นายนรินทร ใหม่วัดเลี้ยงกุ้งดำมีปัญหา เลี้ยงกุ้งขาวก็มีปัญหา แล้วอาชีพคนเลี้ยงกุ้งจะทำอย่างไร…?” สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน บทความฉบับที่แล้วผู้อ่านคงได้ทำความรู้จัก “ปูม้า” กันพอสมควรกับ “แกะเปลือก…ปูม้า” ซึ่งเป็นฉบับแรกโดยเนื้อหาจะกล่าวถึงความสำคัญของปูม้าที่มีต่อเศรษฐกิจการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะเห็นได้ว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นเลย

ทะเลสาบสงขลา ปูม้าถ้าจะแย่ โดยขวัญเรือน สุวรรณรัตน์ปูม้า เป็นทรัพยากรสัตว์น้ำชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเศรษฐกิจของประเทศ ในปัจจุบันปริมาณปูม้าที่จับได้เริ่มร่อยหรอลง เพราะมีการจับขึ้นมามากกว่าที่ธรรมชาติจะทดแทนได้ทัน ผู้เขียนเองได้ไปสำรวจสภาวะการประมงรอบทะเลสาบสงขลา เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยที่จะได้พบเห็นปูม้า แต่มีบ้างที่สำรวจเจอ หลังจากที่ได้พบกับปูม้าแล้ว