อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ปลาคาร์พหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนที่มีฐานะถึงจะสามารถเลี้ยงปลาคาร์พได้ เพราะการเลี้ยงปลาคาร์พจะให้ดีและประสบความสำเร็จนั้นต้องมีองค์ประกอบหลาย อย่างที่สำคัญทั้งในเรื่องของเงินทุน ความรู้ในการสร้างบ่อที่ถูกต้องและการเลี้ยงปลาให้โตมีขนาดและสีสันที่ผู้เลี้ยงต้องการ

 

ประเภทของปลาคาร์พออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ   

1. ปลานำเข้า  ได้แก่ปลาที่มีการนำเข้าจากฟาร์มหรือบริษัทต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95 จะนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทางตอนเหนือ และตอนใต้ ปลาคาร์พที่นำเข้ามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้เลี้ยงทั้งคนญี่ปุ่นและ ต่างชาติ สายพันธุ์ที่นิยมนำเข้ามานั้นหลากหลายมากมาย จะแบ่งเป็นปลาหลัก คือ Kohaku Sanke Showa และปลาในกลุ่ม Utsurimono Kawarimono Doitsu ฯลฯ   

2. ปลาลูกใน หรือ ปลาไทย ได้แก่ปลาที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงโดยใช้พ่อแม่พันธุ์เป็นปลานอกซึ่งคุณภาพ ของปลาประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับตัวปลาเป็นหลักพ่อแม่พันธุ์มีความสำคัญเพราะ ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดีจะทำให้ได้ลูกปลาคาร์พลูกในนั้นแบ่งออกเป็นหลาย ประเภท ลูกปลาที่ได้ใน 1 ครอกแบ่งแยกเกรดได้เป็นปลาเกรด A เกรด B ความแตกต่างในด้านคุณภาพเมื่อเทียบกับปลานอก หรือ ปลานำเข้านั้นแทบจะมองไม่ออก คุณภาพผิว สีสัน ลวดลาย(pattern) สามารถสู้ปลานอกได้สบายๆการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงปลาคาร์พ   

ปัจจัยในการสร้างบ่อเลี้ยง มีการออกแบบ หรือสร้างแบบต่างๆเอาไว้มากมายแต่ในเรื่องของการกรองหรือการบำบัดน้ำในบ่อ เลี้ยงนั้นโดยส่วนใหญ่จะใช้การกรองแบบชีวภาพ (Bio Filter) การกรองแบบชีวภาพจะมีเรื่องของจุลินทรีย์เข้าเกี่ยวข้องซึ่งจุลินทรีย์จะทำ หน้าที่ในการบำบัดและขจัดของเสียในระบบของบ่อเลี้ยง   

ปัจจัยเรื่องอาหาร อาหารปลาถือเป็นปัจจัยที่สำคัญรองจากเรื่องของ น้ำ อาหารปลาคาร์พในปัจจุบันมีการพัฒนาด้วยเทคโนโลยี่ต่างๆ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับการเลี้ยง ในประเทศไทยอาหารที่ผู้เลี้ยงนิยมใช้กันนั้นก็จะมีทั้งอาหารที่นำเข้าและ อาหารที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ อาหารที่มีคุณภาพสูงทั้งในเรื่องโปรตีน ไขมัน สาหร่ายสไปรูริน่า หรือสารที่เร่งสีต่างๆ ที่อยู่ในส่วนผสมของการผลิตอาหารปลา   การหมั่นดูแลและตรวจเช็คปลา ปลาคาร์พเป็นสัตว์เลี้ยงที่จะต้องอยู่ในผู้เลี้ยงไม่ได้มีโอกาสสัมผัสหรือ ติดตามดูโดยตรงด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่ต้องหมั่นสังเกตและดูแลปลาเป็นพิเศษ เพราะถ้าปลาเกิดมีความผิดปกติขึ้นมาจะได้แก้ปัญหาหรือป้องกันได้   การเลี้ยงปลาคาร์พให้ได้ดีต้องศึกษาและทำความเข้าใจ กำหนดแนวทางความต้องการ เช่น การสร้างบ่อ ถ้าสร้างผิดแบบหรือระบบการบำบัดน้ำไม่มีประสิทธิภาพในการกรองหรือบำบัด อาจมีการแก้ไข ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้เลี้ยงปลาคาร์พ

ย่อโดย...  นายตุลฮาบ  หวังสุข

ที่มา...  FANCY FISH นิตยสารส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ปีที่6 ฉบับที่72 ประจำวันที่ 15 ต.ค.-   14 พ.ย. 2549 หน้า95-98

ภาพจาก... https://www.petcitiz.info