อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

หลายคนคงสงสัย ว่าปลาหมอสี short body คือ ปลาหมอสีอะไร สายพันธุ์ใหม่หรือ อันที่จริง ไม่ใช่ปลาหมอสีสายพันธุ์ใหม่ ที่เหล่านักเพาะพันธุ์ได้ผลิตออกมา แต่เป็นคำที่คนเลี้ยงปลาสวยงามใช้เรียกปลาที่มีลักษณะที่ พิเศษ หรือที่จริงจะเรียกว่าปลาพิการก็ได้ คือเป็นปลาที่มีรูปร่างผิดไปจากปลาปกติ มีลำตัวสั้น กว้างและ มีคอดหางน้อยถึงไม่มีเลย คล้ายๆกับร่างกายโดนบีบเข้าหากัน

ผลที่ได้คือปลาหมอสีที่มีรูปร่าง กะทัดรัด น่ารักน่าชัง ดูสมบูรณ์  สำหรับคนที่นิยม เลี้ยงปลาหมอสีจะแบ่ง ปลาทรงสั้นออกเป็นเบอร์ มีตั้งแต่ เบอร์ 0 ขึ้นไป เบอร์ 0 จะไม่มีคอดหางเลย และค่อยถัดๆกันไป ในที่นี้ผู้เขียนยังไม่มีข้อมูล วิธีการและมาตรฐานในการใช้แบ่งปลาหมอสีตัวสั้น ถ้ามีข้อมูลเมื่อไหร่จะรีบนำมาเสนอต่อไป ที่สำคัญคือ ปลามีลักษณะยิ่งสั้นยิ่งดีครับแต่ต้องมีความสมบูรณ์ด้วยครับ แนวโน้มความนิยมปลา ทรงสั้นนั้นมีมากขึ้นและราคาดี    

 

   

 

วิธีการเพาะพันธุ์                                        

 

 1. การเลือกพ่อแม่พันธุ์ ให้เลือกพ่อแม่ปลาที่ รูปร่างดีในแบบของปลา ลำตัวสั้น เช่น มีลำ
  ตัวไม่คดงอ ครีบไม่ผิดรูป ปากและขากรรไกร ไม่บิดเบี้ยว ซึ่งเท่าที่เอ่ยมาก็หาได้ยากมาก
  อีกอย่างที่ลืมไม่ได้ คือ ต้องเลือกปลาที่ ลำตัวสั้นเข้าไว้ ยิ่งสั้นมากยิ่งดี ไม่มีคอดหางด้วย
  คล้ายๆรูปหัวใจจะดีมาก ลูกที่ได้จะมีโอกาส เป็นปลาตัวสั้นสูงด้วย อีกอย่างที่ผู้เขียนมัก
  จะทำคือ เลือกปลาตัวเมียให้เล็กกว่าตัวผู้สักเท่าตัวครับ เพราะถ้าขนาดตัวใกล้เคียงกัน
  จะกัดกันจนตาย ลองมาแล้วครับ ฝากไว้สำหรับมือใหม่ครับ
 2. การเตรียมสถานที่ก็จะทำเหมือนกันกับปลาหมอสีทั่วไป ตู้กระจก น้ำสะอาด ออกซิเจน
  สูง อุณหภูมิพอเหมาะ แค่นี้ก็ลงตัว
 3. การเทียบปลาใช้ตู้กระจกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ให้ปลารู้สึกสบาย ระยะแรกให้แยกปลา
  ตัวผู้และตัวเมียไว้คนละฝั่งโดย ใช้กระจกพลาสติก หรืออาจจะใช้วัสดุชนิดอื่น ที่ปลา
  สามารถมองเห็นกันได้ กั้นภายในตู้ เมื่อพร้อมก็ปล่อยพ่อแม่ปลาลงเทียบครับ ใช้เวลา
  ประมาณ 1 อาทิตย์ และไมเกิน 15 วัน ปลาคู่ที่พร้อมจะผสมพันธุ์ จะแสดงอาการ 
  ออกมาคือ จะขยันทำความสะอาด พื้นที่จะวางไข่ ตัวเมียจะ มีท่อนำไข่โผล่ออกมายาว 
  ประมาณ 0.5 -1 เซนติเมตร ลำตัวจะปรากฏสี เป็นปล้องๆ ดำสลับขาว ถ้าปลามีลักษณะ
  ดังนี้ ให้รีบปล่อยปลาในตู้เดียวกันได้เลยครับ ไม่เกินสองวันวางไข่แน่นอน
 4. การฟักไข่และอนุบาล ให้นำถาดที่มีไข่ปลาแยกไปฟักอีกตู้หรือตักพ่อแม่ปลาออกก็ได้ครับ
  แล้วแต่ความชอบ ควรจะใส่ สารเคมีที่ป้องกันเชื้อรา ลงไปนิดหน่อยเพื่อป้องกันการเกิด
  เชื้อราที่ไข่ปลา ให้ออกซิเจนมากเพียงพอแก่ไข่ปลา ถ้าไข่ปลาไม่ได้รับการผสม ภายใน
  3 วันไข่จะขุ่นขาวหมด ถ้าไข่ได้รับการผสม จะฟักออกจากไข่ภายใน 3-4วัน จะเริ่มให้ลูก
  ปลากินอาหารเมื่อ ปลาบินได้ คือว่ายน้ำได้ครับ อาหารที่จะให้ชนิดแรก คือ ไรแดง หรือ
  ถ้าใครไม่สะดวก อาจจะใช้ไข่แดงบดให้ก็ได้ แต่ให้ระวังน้ำจะเสียค่อนข้างเร็ว แนะนำให้
  ใช้ไรแดงมีชีวิตครับไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำ จากนั้นก็จะปรับเปลี่ยน อาหารตามขนาด
  ปากของลูกปลาครับ สามารถหาอ่านข้อมูลได้จาก เรื่องที่กระผมได้เขียนไว้ก่อนแล้วครับ
  เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาหมอสีสำหรับมือใหม่

 

ปัญหาใหญ่ของการผลิตปลาหมอสี short body คือ แม่ปลาจะมีขนาดเล็ก ทำให้จำนวนไข่
น้อยตามไปด้วย ลูกปลาก็จะผลิตได้น้อย อีกปัญหาใหญ่ คือ ลูกปลาที่ออกมามีลำตัวสั้น จะ
ออกมาไม่ค่อยนิ่ง คือได้ลูกปลาที่สั้นมากๆ น้อยเมื่อเทียบกับปลาทั้งหมด และลูกปลาที่ได้จะ
มีลักษณะพิการสูง ลูกปลาที่ออกมาสั้น สมบูรณ์ สวย จึง สามารถนับตัวได้เลย แต่ในอุปสรรค
ก็มี สิ่งดีคือ ปลาที่เป็น short body มีความนิยม และขายดีมาก เมื่อเทียบกับปลาปกติ จึงมี
แรงดึงดูดที่คุ้มค่าให้ลงมือทำ

โดย นายอนุเชษ  อรชร