ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

ทำอย่างไร จึงจะฝ่าวิกฤตอีเอ็มเอสได้ โดย นางสาวเจษฎาภรณ์ อินทรัตน์ช่วงนี้คงต้องยอมรับว่า การเลี้ยงกุ้งประสบวิกฤตเรื่องโรคตายด่วน หรือ “อีเอ็มเอส” อย่างมาก ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาภาวะขาดทุน ผลผลิตน้อยลง ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ เกษตรกรรายย่อย จำนวนไม่น้อยต้องหยุดเลี้ยงไป ส่วนฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่างลดจำนวนบ่อเลี้ยงลง เพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงกุ้งผ่านวิกฤต “อีเอ็มเอส” ได้หรือไม่

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเลี้ยงกุ้งหน้าฝน โดย อำรัน บังกูสัน“ ฤดูฝน”เป็นฤดูกาลที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหวังให้มีน้ำ เป็นเสมือนสิ่งที่เรารอคอยกันมานานหลังจากผจญกับภัยแล้ง ผลผลิตของเกษตรกรบางรายต้องเสียหายกับภัยแล้ง บางรายประคับประคองมาได้ แต่เข้าฤดูฝนก็ใช่ว่าการเลี้ยงกุ้งจะไม่มีการปรับตัว คนเลี้ยงอาจจะต้องปรับตัวบ้างเช่นกัน

แปรรูปกุ้งกะต่อม อีกหนึ่งอาชีพเสริมของชาวเลสาบ โดย บุญยา คงคาลิหมีนไม่ว่าใครจะเลือกทำอาชีพอะไร ก็ล้วนแล้วแต่สร้างรายได้เพื่อมาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัวได้ทั้งนั้น แต่อาชีพเสริมนี่ซิ... บางคนยังหาไม่ได้เลยว่าจะเสริมด้วยอาชีพอะไร ส่วนใครที่หาได้แล้วก็ดีไปจะได้เพิ่มพูนรายได้ในส่วนของการเลี้ยงชีพต่อไป ดั่งชาวเลสาบบางครอบครัวเขาก็มีอาชีพเสริมด้วยเหมือนกันนะ ก็แปรรูปกุ้งกะต่อมงัย...?

เกณฑ์การขอรับรอง จีเอพี โดยตุลฮาบ หวังสุขทำความเข้าใจผ่านบทความฉบับนี้อีกสักครั้งนะครับกับ เรื่องจีเอพี เกษตรกรหลายท่านมีความเข้าใจดีแต่ก็ยังมีเกษตรกรอีกหลายท่าน เช่นกันครับที่ไม่รู้ว่า จีเอพี มันคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรเกษตรกรต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล เพื่อใช้ประกอบในการขายกุ้ง Download

สิ่งรอบรู้ เมื่อฤดูเปลี่ยน กับการเลี้ยงกุ้ง โดย นางสาวรสรินทร์ สุวรรณชาตรีการเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน เช่น คุณภาพน้ำ การเตรียมบ่อ พันธุ์กุ้ง และการจัดการทั่วไป แต่อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กัน ก็คือเรื่องของฤดูกาลแต่ละฤดูกาล การเลี้ยงกุ้งย่อมมีความแตกต่างกันไป