อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

รู้ทัน ป้องกันโรค EHP ในการเลี้ยงกุ้งทะเล โดย นางสาวเจษฎาภรณ์  อินทรัตน์EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย เชื้อ EHP นี้ พบทั่วไปในแถบเอเชีย เช่น ประเทศจีน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ฯลฯ โดยเชื้อ EHP พบได้จากการนำอาหารที่มีชีวิตและสัตว์จากพื้นบ่อที่มีเชื้อ     EHP เมื่อกุ้งกินเข้าไปทำให้กุ้งติดเชื้อได้ โดยเชื้อ EHP จะเข้าไปในท่อตับ ทำลายอวัยวะที่มีความสามารถในการใช้สารอาหาร ทำให้กุ้งโตช้ามากๆ ปัญหาของโรค EHP นี้

เลือกลูกกุ้งดี มีชัยไปกว่าครึ่ง โดย ตุลฮาบ หวังสุขการเลี้ยงกุ้งนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ทำรายได้สูงแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ผู้เขียนได้รวบรวมวิธีที่นิยมของเกษตรกรและผู้ประกอบการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเลือกลูกกุ้งที่ดี เพื่อให้เกษตรกรพิจารณาและเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเอง     เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าลูกกุ้งคือปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้ง เกษตรกรที่มีประสบการณ์มักจะพิถีพิถันในการเลือกซื้อลูกกุ้งที่จะนำมาปล่อยเป็นพิเศษ ต่างก็มีหลักหรือวิธีในการคัดเลือกแตกต่างกันออกไปตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน แต่หลักใหญ่ๆที่เหมือนกัน คือต้องการลูกกุ้งที่แข็งแรง โตเร็ว และปลอดโรค

กุ้งฝอย เลี้ยงง่าย โตง่าย กำไรงาม โดยฉวีวรรณ  หนูนุ่นกุ้งฝอยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถวัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดี เพราะว่ากุ้งฝอยเป็นสัตว์น้ำที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แหล่งน้ำไหนมีความสะอาดและอุดมสมบูรณ์เราจะพบกุ้งฝอยได้มาก แต่ถ้าแหล่งน้ำไหนไม่สะอาดก็จะไม่พบเจอกุ้งฝอยซักตัวเดียว ในปัจจุบันธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆไม่ค่อยสะอาดเราเลยไม่ค่อยพบเจอกุ้งฝอยในธรรมชาติมากเท่าไร

ประวัติการเพาะกุ้งก้ามกรามครั้งของประเทศไทยสวัสดีช่วงบ่ายๆ...ครับ หลายท่านคงรู้จักกุ้งก้ามกรามกันดีแล้ว...แม้ปัจจุบันกุ้งก้ามแดงจะมาแรงก็ตาม...แต่ก็เป็นกุ้งต่างถิ่น ต่างที่...สำหรับกุ้งก้ามกรามเป็นกุ้งพื้นถิ่นบ้านเรา โดยเฉพาะในทะเลสาบสงขลา...แต่แรกอุดมสมบูรณ์มากๆ ขนกัน จับกันได้เป็นลำเรือ...ต่างจากเดี๋ยวนี้ที่จับได้น้อยลง...แต่ดีที่ยังมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลาเข้ามาช่วยฟื้นฟูทรัพยากรกุ้งก้ามกรามให้ยังคงอยู่คู่ทะเลสาบสงขลา...หลายท่านคงอยากทราบว่าประวัติความเป็นมาของการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามเป็นอย่างไร...วันนี้ขอนำเสนอในรูปของโปสเตอร์ครับ...ลองติดตามรายละเอียดดังลิ้งครับ...

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา พัฒนาพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพเกษตรสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.สงขลา สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามได้เป็นผลสำเร็จขึ้นเป็นที่แรก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระทัยและให้ขยายพันธุ์เพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อประชาชนนำไปเพาะเลี้ยงประกอบอาชีพ ซึ่งทางสถาบันได้น้อมนำพระราชดำริ มาปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

การรวบรวมพันธุ์ กุ้งหัวมันจากธรรมชาติ โดย อนุเชษฐ์ อรชรชีววิทยา กุ้งหัวมัน Yellow shrimp Metapenaeus brevicornis (H. Milne- Edward, 1837) เป็นกุ้งชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยในแหล่งน้ำที่ต่อกับทะเล มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กุ้งแตะ กุ้งเหลือง ลักษณะทั่วไปของกุ้งหัวมัน คือ ผิวตัวออกสีเหลืองและเหลืองจัดมากในฤดูผสมพันธุ์ กุ้งหัวมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงของความเค็มได้ในช่วงกว้าง (Euryhaline)โดยปกติกุ้งชนิดนี้จะมีการสืบพันธุ์ในน้ำกร่อย

คุยฟุ้ง กุ้งก้ามกราม(ตอนที่ 2) โดยขวัญเรือน สุวรรณรัตน์จากการสัมภาษณ์แม่ค้าคนกลางที่รับซื้อกุ้งก้ามกรามจากชาวประมงถึงเรื่องราคาถึงกับต้องตะลึงกันเลยทีเดียวแม่ค้ากล่าวว่า เมื่อประมาณ ปี2553-2554 กุ้งก้ามกรามที่รับซื้อจากชาวประมงแบ่งเป็นแค่ 2 ขนาด เท่านั้น คือ กุ้งก้ามกรามขนาดต่ำกว่า 1 ขีด/ตัว ราคากิโลกรัมละ 280-350 บาท กุ้งก้ามกรามขนาด 1 ขีด/ตัว ขึ้นไป กิโลกรัมละ 350 บาท แต่หลังจากปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

หลังจากที่กรมประมงมีนโยบายให้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาโรค EMS ระบาดในกุ้งจากที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาในการเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างมากเพราะเจอปัญหาเรื่องโรคระบาดทำให้เลี้ยงกุ้งไม่ได้ และประสบภาวะขาดทุนทำให้การส่งออกกุ้งไทยเกิดการชะลอตัว เกษตรกรก็ไม่กล้าจะเลี้ยงกุ้งเพราะเกรงจะเกิดโรค EMS ขึ้นอีก สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น

ทำอย่างไร จึงจะฝ่าวิกฤตอีเอ็มเอสได้ โดย นางสาวเจษฎาภรณ์ อินทรัตน์ช่วงนี้คงต้องยอมรับว่า การเลี้ยงกุ้งประสบวิกฤตเรื่องโรคตายด่วน หรือ “อีเอ็มเอส” อย่างมาก ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งประสบปัญหาภาวะขาดทุน ผลผลิตน้อยลง ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ เกษตรกรรายย่อย จำนวนไม่น้อยต้องหยุดเลี้ยงไป ส่วนฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่างลดจำนวนบ่อเลี้ยงลง เพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถเลี้ยงกุ้งผ่านวิกฤต “อีเอ็มเอส” ได้หรือไม่

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเลี้ยงกุ้งหน้าฝน โดย อำรัน บังกูสัน“ ฤดูฝน”เป็นฤดูกาลที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหวังให้มีน้ำ เป็นเสมือนสิ่งที่เรารอคอยกันมานานหลังจากผจญกับภัยแล้ง ผลผลิตของเกษตรกรบางรายต้องเสียหายกับภัยแล้ง บางรายประคับประคองมาได้ แต่เข้าฤดูฝนก็ใช่ว่าการเลี้ยงกุ้งจะไม่มีการปรับตัว คนเลี้ยงอาจจะต้องปรับตัวบ้างเช่นกัน