อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้แก่กรมประมง หากประชาชนท่านใดเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่นและไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อ ขอความร่วมมืออย่านำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะขอให้นำสัตว์น้ำต่างถิ่นมามอบให้กับสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ เพื่อให้กรมประมงรับมอบไปดูแลและป้องกันไม่ให้หลุดรอดไปยังแหล่งน้ำสาธารณะ

กำหนดการงานวันกุ้งไทยใต้ล่างครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเอกสารดังแนบ=>คลิ๊ก

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดเอกสารแนบ=> คลิ๊ก

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รับสมัตรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31  กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2560 ในเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เรื่องรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นั้น บัดนี้ การรับสมัตรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้