โรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
สะพานสูบน้ำทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ถนนไปโรงเพาะเลี้ยงปลาทะเลของศูนย์ฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
สวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59กิจกรรมเนื่องในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สงขลา ร่วมด้วยพนักงานและข้าราชการร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้า จำนวน 1 ล้านตัว ณ บริเวณชายหาดหน้าสถาบันฯ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรและเพื่อการเพิ่มจำนวนของปูม้าในทะเลอ่าวไทยจังหวัดสงขลา และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงโดยรอบ ทั้งนี้ปูม้าที่ปล่อยลงสู่ทะเลในวันนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจาก แพ ป.ทรัพอนัน ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนพันธุ์ปูม้า มา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59 ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59 ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59 ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59 ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59

ปล่อยพันธุ์ปูม้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 ก.ย. 59