ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)

Warning: file_exists() [function.file-exists]: File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/web/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABV0AAAfBCAYAAAAZJS43AAAgAElEQVR4Aezdi5Ikt602Wsvh939lHXH7/45giMxbZXXXZU3EmJkkAIKrWpoRo6P9x59//fqXXwQIECBAgAABAgQIECBAgAABAgQIECBwi8C/b6miCAECBAgQIECAAAECBAgQIECAAAECBAj8n4BLV18IBAgQIECAAAECBAgQIECAAAECBAgQuFHApeuNmEoRIECAAAECBAgQIECAAAECBAgQIEDApauvAQIECBAgQIAAAQIECBAgQIAAAQIECNwo4NL1RkylCBAgQIAAAQIECBAgQIAAAQIECBAg4NLV1wABAgQIECBAgAABAgQIECBAgAABAgRuFHDpeiOmUgQIECBAgAABAgQIECBAgAABAgQIEHDp6muAAAECBAgQIECAAAECBAgQIECAAAECNwq4dL0RUykCBAgQIECAAAECBAgQIECAAAECBAi4dPU1QIAAAQIECBAgQIAAAQIECBAgQIAAgRsFXLreiKkUAQIECBAgQIAAAQIECBAgQIAAAQIEXLr6GiBAgAABAgQIECBAgAABAgQIECBAgMCNAi5db8RUigABAgQIECBAgAABAgQIECBAgAABAi5dfQ0QIECAAAECBAgQIECAAAECBAgQIEDgRgGXrjdiKkWAAAECBAgQIECAAAECBAgQIECAAAGXrr4GCBAgQIAAAQIECBAgQIAAAQIECBAgcKOAS9cbMZUiQIAAAQIECBAgQIAAAQIECBAgQICAS1dfAwQIECB in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/web/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 262

Warning: file_exists() [function.file-exists]: File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/web/data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABV0AAAfBCAYAAAAZJS43AAAgAElEQVR4Aezdi5Ikt602Wsvh939lHXH7/45giMxbZXXXZU3EmJkkAIKrWpoRo6P9x59//fqXXwQIECBAgAABAgQIECBAgAABAgQIECBwi8C/b6miCAECBAgQIECAAAECBAgQIECAAAECBAj8n4BLV18IBAgQIECAAAECBAgQIECAAAECBAgQuFHApeuNmEoRIECAAAECBAgQIECAAAECBAgQIEDApauvAQIECBAgQIAAAQIECBAgQIAAAQIECNwo4NL1RkylCBAgQIAAAQIECBAgQIAAAQIECBAg4NLV1wABAgQIECBAgAABAgQIECBAgAABAgRuFHDpeiOmUgQIECBAgAABAgQIECBAgAABAgQIEHDp6muAAAECBAgQIECAAAECBAgQIECAAAECNwq4dL0RUykCBAgQIECAAAECBAgQIECAAAECBAi4dPU1QIAAAQIECBAgQIAAAQIECBAgQIAAgRsFXLreiKkUAQIECBAgQIAAAQIECBAgQIAAAQIEXLr6GiBAgAABAgQIECBAgAABAgQIECBAgMCNAi5db8RUigABAgQIECBAgAABAgQIECBAgAABAi5dfQ0QIECAAAECBAgQIECAAAECBAgQIEDgRgGXrjdiKkWAAAECBAgQIECAAAECBAgQIECAAAGXrr4GCBAgQIAAAQIECBAgQIAAAQIECBAgcKOAS9cbMZUiQIAAAQIECBAgQIAAAQIECBAgQICAS1dfAwQIECB in /home/nicaonline/domains/nicaonline.com/public_html/web/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 262

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่