อาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา)
ด้านหน้าอาคารสำนักงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา

ปลาทะเลโดยเฉพาะปลากะพงขาวและปลากะรังเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีราคาแพงและเป็นที่นิยมเลี้ยงของเกษตรกร ซึ่งโดยทั่วไปเกษตรกรจะใช้ปลาเป็ดสับเป็นอาหารแต่จากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการประมงทำให้ทราบว่าการใช้ปลาเป็ดสับเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวอาจเป็นสาเหตุร่วมสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลาตาย เนื่องจากปลาได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนเป็นเหตุให้ปลาอ่อนแอเกิดการติดเชื้อได้ง่ายและทำให้ความสามารถต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของปลาลดน้อยลง

ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงปลาได้ง่าย เพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงปลาและเป็นการเพิ่มผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงรูปแบบอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ควรนำมาปฏิบัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 (สงขลา) จึงขอแนะนำรูปแบบอาหารปลาทะเลที่ควรใช้ในการเลี้ยงปลา 3 แบบ เพื่อให้เกษตรกรเลือกใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และความสะดวกของเกษตรแต่ละราย

อาหารปลาทะเลที่แนะนำให้ใช้แบ่งเป็น 3 แบบคือ

ปลาเป็ดผสมวิตามินและแร่ธาตุ
วิธีทำ ใช้ปลาเป็ด 100 กิโลกรัมผสมกับวิตามินและแร่ธาตุ 0.5 กิโลกรัมหรืออาจเปลี่ยนแปลงสัดส่วนตามปริมาณปลาเป็ด ทั้งนี้เพื่อให้วิตามินและแร่ธาตุกระจายได้อย่างทั่วถึง ควรนำวิตามินและแร่ธาตุมาผสมกับวัสดุจำพวกแป้งเช่น แป้งข้าวเจ้า , แป้งสาลี เป็นต้น ในอัตราส่วน 1: 10 (โดยผสมในถุงพลาสติก) หลังจากนั้นจึงนำไปคลุกเคล้ากับปลาเป็ดให้เข้ากันดีแล้วจึงนำไปเลี้ยงปลา

ปลาเป็ดผสมอาหารผงสำเร็จ
วิธีทำ เมื่อต้องการให้นำอาหารผงสำเร็จมาผสมกับปลาเป็ดในอัตราส่วน 1:1 หลังจากผสมจนเข้ากันดีแล้วใหอัดเป็นเส้น โดยใช้เครื่องบดเนื้อแล้วหักเป็นท่อนสั้น ๆ ให้มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลา

อาหารสำเร็จ
วิธีทำ ชั่งวัสดุอาหารตามสูตร เสร็จแล้วจึงผสมวัสดุอาหารที่มีปริมาณน้อยเช่น วิตามิน แร่ธาตุ และสารเหนียว ให้เข้ากันดี จากนั้นจึงนำไปผสมกับปลาป่น จนเห็นว่าเข้ากันดีแล้ว จึงค่อย ๆ ใส่น้ำมันทีละน้อยจนกระทั่ง ผสมเข้ากันได้ดีแล้วตึงใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น อากาศ ถ่ายเทดี เมื่อต้องการใช้ให้น้ำอาหารสำเร็จมาผสมน้ำในอัตราส่วน 30-35 เปอร์เซ็นต์ นวดผสมให้เข้ากันดีแล้วอัดเป็นเส้นแล้วหักเป็นท่อนสั้น ๆ ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับปลาอาหารสำเร็จที่ผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 วัน หากต้องการเก็บไว้ใช้ควรผึ่งลมให้แห้งก่อนเก็บ

 

โดย คุณอัตรา ไชยมงคล

 

ภาพจาก : https://www.technologychaoban.com